Pencapaian Piagam Pelanggan

Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh 5 Minit
Lihat Statistik  »   
Menyediakan Pelan Projek Khas Dalam Tempoh 60 Hari
Lihat Statistik  »   
Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 tahun
Lihat Statistik  »   
Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Dari Pengerusi Lembaga Rayuan
Lihat Statistik  »   
Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 Kali Setahun
Lihat Statistik  »   
Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi 14 Hari
Lihat Statistik  »   
Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) 2 kali setahun
Lihat Statistik  »   
Membekal Maklumat Perancangan Sediada (Kategori Tidak Berperingkat) Dalam Tempoh 5 Hari
Lihat Statistik  »