PROFIL

VISI, MISI, OBJEKTIF

Visi

“Peneraju Perkhidmatan Perancangan Bandar Ke Arah Melaka Maju Negeriku Sayang Negeri Bandar Teknologi Hijau Menjelang 2020”


Misi

“Memacu Perancangan Fizikal Negeri Melalui Pelaksanaan Dan Pemantauan Perancangan Pembangunan Yang Komprehensif, Sistematik Dan Inovatif”


Objektif

  • Untuk mengukuhkan pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi kawasan bandar dan desa bagi meningkatkan taraf perkhidmatan selaras dengan matlamat Negeri Melaka.
  • Untuk mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemeliharaan tanah melalui pelaksanaan berkesan Akta 172 dan Akta berkaitan.
  • Untuk menggubal dan melaksanakan kaedah – kaedah dibawah Akta 172, pelan dan garis panduan perancangan serta memastikan pemakaian berkesan oleh semua agensi diperingkat pelaksanaan.
  • Untuk menjadi penasihat utama dalam perancangan bandar dan desa kepada Kerajaan Negeri dan PBPT serta agensi berkaitan.
  • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti pentadbiran dan pengurusan kewangan dengan cekap, tepat dan sempurna

 

PROFIL     LATAR BELAKANG    VISI, MISI, OBJEKTIF   FUNGSI JABATAN     DASAR KUALITI     OBJEKTIF KUALITI     LAGU JABATAN     PIAGAM PELANGGAN     ORGANISASI     CARTA ORGANISASI     ANUGERAH     PENCAPAIAN JABATAN 2016 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-11-2016 :: 09:57 PM