PROFIL

FUNGSI JABATAN

  1. Bertindak sebagai penasihat kepada Kerajaan Negeri Melaka di dalam aspek perancangan fizikal melalui Keangotaan Mesyuarat di peringkat Negeri.
  2. Menentukan Dasar perancangan fizikal melalui RSN, RTD dan RKK.
  3. Menentukan dan menyelaras perancangan fizikal serta penyediaan Rancangan Pemajuan melalui RSN, RTD dan RKK.
  4. Memberi khidmat nasihat kepada jabatan atau agensi jabatan lain melalui ulasan Perancangan dan penyediaan pelan projek khas.
  5. Berfungsi sebagai urusetia bagi Jawatankuasa Perancangan Negeri melalui mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri.
  6. Memantau Pelaksanaan Akta 172/Dasar-dasar/Garis Panduan Perancangan melalui Akta 172 dan Garispanduan.
  7. Membekalkan maklumat perancangan yang kemaskini melalui Geoportal Perancangan. 
PROFIL     LATAR BELAKANG     VISI, MISI, OBJEKTIF    FUNGSI JABATAN   DASAR KUALITI     OBJEKTIF KUALITI     LAGU JABATAN     PIAGAM PELANGGAN     ORGANISASI     CARTA ORGANISASI     ANUGERAH     PENCAPAIAN JABATAN 2016 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-11-2016 :: 10:17 PM