PROFIL  ANUGERAH

PENSIJILAN ISO

MS ISO Sektor Awam Malaysia adalah selaras dengan Standard ISO 9000 yang ditetapkan oleh International Organisation  For  Standardization (ISO) yang diterima pakai oleh Jabatan Standard Malaysia melalui siri-siri standard Malaysia atau Malaysian Standard (MS). Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka antara jabatan yang telah memperolehi Pensijilan ISO. Berikut adalah pengiktirafan yang diperolehi jabatan ini :-

ANUGERAH     STAR RATING    PENSIJILAN ISO   INDEKS AKAUNTABILITI 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-11-2016 :: 12:12 AM