PROFIL  PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN JABATAN

Mewujudkan persekitaran yang berkualiti dan sejahtera di Negeri Melaka melalui perkhidmatan perancangan Bandar dan desa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Dengan itu kami berjanji untuk :-
 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri sekurang-kurangnya 3 kali setahun
 2. Memberi Ulasan Perancangan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari
 3. Mewartakan RSN, RT dan RKK dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri
 4. Menyediakan kajian semula Rancangan Struktur Negeri dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan
 5. Menyelaras penyediaan Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas serta meantau perlaksanaanya berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 tahun
 6. Menyelaras / menyelaraskan pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari
 7. Mengadakan Mesyuarat Pemantauan dengan ketua Unit OSC setiap 6 bulan
 8. Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima daripada Pengerusi Lembaga Rayuan.
 9. Membekalkan maklumat perancangan sediada (kategori tidak terperingkat) dalam tempoh 5 hari
 10. Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit
 11. Menjawab emel berkaitan aduan dan pertanyaan dalam tempoh 3 hari bekerja
PIAGAM PELANGGAN    PIAGAM PELANGGAN JABATAN   PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-11-2016 :: 11:25 PM