PROFIL  ORGANISASI  PERANCANGAN

KAWALAN PERANCANGAN

Fungsi

Memastikan Sistem Perancangan Bandar di Negeri Melaka selaras dengan keperluan rancangan pemajuan dan garis panduan perancangan
Port folio di bawah tugasan utama:

 • Urusetia Mesyuarat Pemantauan OSC
 • Urusetia Mesyuarat Pra Rundingan Projek JKR
 • Urusetia Mesyuarat Kawasan Sensitif Alam Sekitar(KSAS)
 • Mesyuarat Jawatankuasa Penswastaan Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Belah Bahagi dan Pecah Sempadan Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Ekspress Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Burung Walit Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perindustrian dan Perlesenan Negeri Melaka
 • Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan bagi Daerah Jasin dan Daerah Alor Gajah
 • Mesyuarat Pembangunan Daerah
 • Mesyuarat Post Exco Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar
 • Mesyuarat Post Exco Kerja Raya
 • Mesyuarat Penyediaan EIA
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pemutihan dan Permohonan Baru Pembinaan Menara Antena Telekomunikasi Negeri Melaka

Direktori Kakitangan

Unit Kawalan Perancangan

No
Nama/Jawatan
1
Puan Norhadiyana binti Abdul Latif
Penolong Pengarah
2
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar (Kanan)
3
Puan Nadiah Anim binti Jantan
Penolong Pegawai Perancang Bandar
4
Hjh Nor Aishah binti Mohd Derus
Penolong Pegawai Perancang Bandar
5
Puan Analiza binti Adam
Penolong Pegawai Perancang Bandar
6
Puan Ainnurnazira binti Junaidi
Penolong Pegawai Perancang Bandar
7
Encik Zaruddin bin Samian
Penolong Pegawai Perancang Bandar
8
Encik Othman bin Sapiee
Penolong Pegawai Perancang Bandar
9
Encik Mohd Fazali bin Ab. Aziz
Penolong Pegawai Perancang Bandar
10
Puan Hasnizah binti Hamid
Penolong Pegawai Perancang Bandar
11
Puan Sharina binti Jailani
Penolong Pegawai Perancang Bandar
PERANCANGAN     PROJEK KHAS    KAWALAN PERANCANGAN

Tarikh Akhir Kemaskini :: 01-12-2016 :: 09:01 AM