PROFIL  ORGANISASI  PEMBANGUNAN

MAKLUMAT GUNATANAH NEGERI

Fungsi

Sektor GIS

 • Menyelenggara pangkalan data spatial Jabatan dalam Bank Data Spatial (BDS) JPBDM
 • Membangunkan data spatial perancangan mengikut spesifikasi produk geospatial kebangsaan dan JPBD Semenanjung Malaysia berdasarkan keperluan dan kehendak jabatan
 • Menyediakan Laporan Tahunan Gunatanah Negeri
 • Menyedia dan membekal Maklumat Asas Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) mengikut Area Of Interest (AOI) yang diperlukan oleh pelanggan
 • Mengurus dan menyelaras perkongsian data intra dan inter jabatan di Peringkat Negeri dan Persekutuan melalui Kumpulan Kerja Data Geospatial Negeri Melaka
 • Menyelenggara pangkalan data aplikasi Geoportal Perancangan JPBDM agar sentiasa dikemaskini dan terkini
 • Memproses permohonan pengguna Aplikasi Geoportal Perancangan JPBDM
 • Menyediakan latihan kepakaran dalam penggunaan teknologi GIS dalam aspek perisisan dan aplikasi.

Sektor ICT

 • Menyediakan keperluan infrastuktur ICT dari aspek perkakasan, perisian, sistem rangkaian bagi keperluan operasi Jabatan
 • Menyelenggara infrastruktur ICT dan aplikasi sediada Jabatan supaya beroperasi pada tahap yang optimum
 • Menyelenggara Laman Web Rasmi JPBDM selaras keperluan Dasar ICT Negeri dan MDEC
 • Membuat pemantauan pelaksanaan Pelan Strategik ISP ICT JPBDM
 • Mengurusetia Jawatankuasa Teknikal Teknologi Maklumat Jabatan dan Jawatankuasa Pemandu Teknologi Maklumat Jabatan
 • Menjalankan latihan berkaitan ICT bagi kakitangan Jabatan

 

Direktori Kakitangan

Unit Maklumat Gunatanah Negeri

No
Nama/Jawatan
1
Encik Mohd Radzi bin Mohamad
Penolong Pengarah
2
Puan Marzaedah binti Mat Jin
Penolong Pegawai Perancang Bandar
3
Puan Siti Hajar binti Othman
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
4
Encik Mohd Khairul bin Ismail
Penolong Pegawai Perancang Bandar
5
Puan Sabidah binti Md Nasir
Penolong Pegawai Perancang Bandar
6
Puan Murani binti Abd Ghani
Penolong Pegawai Perancang Bandar
7
Puan Surinah binti Abu Noh
Penolong Pegawai Senibina
8
Encik Mohd Nizam bin Md. Yunos
Pelukis Pelan Senibina
9
Encik Bong Chong Peng
Pelukis Pelan Senibina
10
Puan Suryati Binti Mkod Anuar
Pelukis Pelan Senibina
11
Encik Mohd Azrul Efendi bin Shari
Pelukis Pelan Senibina
PEMBANGUNAN     RANCANGAN PEMAJUAN     KORPORAT DAN KEURUSETIAAN    MAKLUMAT GUNATANAH NEGERI

Tarikh Akhir Kemaskini :: 01-12-2016 :: 11:15 AM