PROFIL  ORGANISASI  PEMBANGUNAN

RANCANGAN PEMAJUAN

Fungsi

  • Memastikan penyelarasan dasar-dasar strategi Rancangan Fizikal Negara diselaraskan di dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas
  • Menyelaras dan memantau penyediaan Rancangan Struktur Negeri, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas bagi menepati keperluan Akta 172, Kaedah-Kaedah dan dasar pembangunan Kerajaan Negeri ke arah pembangunan masa hadapan Negeri
  • Menyelaras dan memantau penyediaan Rancangan Kawasan Khas
  • Memastikan rancangan-rancangan pemajuan yang disediakan bagi Negeri Melaka diperakui oleh jawatankuasa-jawatankuasa berkaitan
  • Menyelaraskan dan memantau pelaksanaan anggaran belanjawan Rancangan Malaysia Lima Tahun negeri bagi program rancangan pemajuan
  • Menguruskan proses pewartaan Rancangan Pemajuan mengikut keperluan Akta 172

Direktori Kakitangan

Unit Rancangan Pemajuan

No
Nama/Jawatan
1
Encik Mohd Syukri bin Yahya
Penolong Pengarah
2
Encik Ishak bin Umar
Penolong Pegawai Perancang Bandar
3
Encik Noorezwan bin Abu Talib
Penolong Pegawai Perancang Bandar
4
Encik Raja Mohd Syafiqzaki bin Raja Mohd Nasir
Penolong Pegawai Perancang Bandar
5
Cik Norshalida binti Samat
Penolong Pegawai Perancang Bandar
6
Puan Masliana binti Md Jami
Penolong Pegawai Perancang Bandar
7
Puan Norisnita binti Wahit
Penolong Pegawai Perancang Bandar
8
Puan Nordiana binti Abu Samah
Penolong Pegawai Perancang Bandar
PEMBANGUNAN    RANCANGAN PEMAJUAN   KORPORAT DAN KEURUSETIAAN     MAKLUMAT GUNATANAH NEGERI 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 29-05-2017 :: 09:24 AM