PROFIL  ORGANISASI  PEMBANGUNAN

KORPORAT DAN KEURUSETIAAN

Fungsi

 • Mengurusetia dan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Melaka
 • Mengurusetia dan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Jawatankuasa Perancang Negeri Melaka
 • Menguruskan proses pewartaan Rancangan Pemajuan/Akta/Kaedah di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa Akta 172 dengan Kerajaan Negeri
 • Menyelaras penerimaan pemakaian dan pelaksanaan Garis Panduan/ Polisi/Akta/Kaedah/ Pekeliling dari Kerajaan Negeri/Persekutuan
 • Mengurusetiakan buletin dan monograf JPBD Melaka
 • Mengurusetia program dan taklimat jabatan.
 • Menyelaras pelaporan KPI Jabatan kepada urusetia KPI di peringkat JPBD Semenanjung Malaysia
 • Menyelaras pelaporan Rancangan Strategik Jabatan
 • Menyelaras maklumbalas Mesyuarat Pengarah Negeri dan maklumbalas yang diterima dari agensi, kerajaan, persekutuan dan lain-lain
 • Mengurusetia dan mengendalikan Persidangan Lembaga Rayuan
 • Mengurusetia Program Pemahaman Akta/Garis Panduan dan sesi perbincangan dengan Ahli Lembaga Rayuan, PUU dan PBT
 • Menguruskan tuntutan elaun bagi elaun Persidangan Lembaga Rayuan.

Direktori Kakitangan

Unit Pengurusan Korporat dan Keurusetiaan

No
Nama/Jawatan
1
Encik Haris bin Arifin
Penolong Pengarah
2
Puan Syafini binti Mohamad Yasin
Penolong Pegawai Perancang Bandar
3
Puan Norhapiza binti Abu Kassim
Penolong Pegawai Perancang Bandar
4
Puan Norliza binti Osman
Penolong Pegawai Perancang Bandar
5
Cik Norfaiza binti Talip
Penolong Pegawai Perancang Bandar
6
Puan Nur Sharina binti Hamdan
Penolong Pegawai Perancang Bandar
7
Puan Siti Rahmah binti Yaakob
Pembantu Tadbir (P/O)
PEMBANGUNAN     RANCANGAN PEMAJUAN    KORPORAT DAN KEURUSETIAAN   MAKLUMAT GUNATANAH NEGERI 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 01-12-2016 :: 11:19 AM