PERKHIDMATAN  RANCANGAN PEMAJUAN

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)

PROSES PENYEDIAAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI MELAKA

 

 
Seksyen 11
Penyediaan Cadangan Kajian Semula dan Terma Rujukan
 
 
 
 

PERINGKAT 1:

MOBILISASI

Seksyen 11A
JPN Setuju 11A Kaji Semula
 
 
 
 
 
 
Penyediaan Laporan dan Penilaian Awal RSN Melaka 2020
Jawatankuasa Teknikal
 
 
 
 
 
Penyediaan Laporan Teknikal
Jawatankuasa Teknikal
 
 
 
 
Akta 172 Sek.9 (1)(a)
Penyediaan Laporan Tinjauan
Jawatankuasa Teknikal
Jawatankuasa Pemandu
 
 
 
 
Akta 172 Sek.8
Publisiti dan Penyertaan Awam (Laporan Tinjauan)
Jawatankuasa Pendengaran Awam
 
 
 
 
 
Penyediaan Draf Awal RSN Melaka 2035
Jawatankuasa Teknikal
 
 
 
 
Sek.9 (2) Akta 172
Penyediaan Draf RSN Melaka 2035
Jawatankuasa Teknikal
Jawatankuasa Pemandu
 
 
 
 
Akta 179 Sek 9 (1)(2)(3)
Publisiti dan Bantahan Awam Draf RSN Melaka 2035
Jawatankuasa Pendengaran Awam
 
 
 

PERINGKAT 2:

PENYEDIAAN LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENYERTAAN AWAM

 
 
 
Penyediaan Laporan Publisiti dan Representasi
 
 
 
Subseksyen 10(1)
  LPBA dan LP sebagai dokumen sokongan terhadap kelulusan Draf Kajian Semula RSN
 
Subseksyen 10(4)

PERINGKAT 3:

KELULUSAN DAN PEWARTAAN KAJIAN SEMULA RS

   
Subseksyen 10(5)
MPFN (Rundingan)
 
 
 
Subseksyen 10(6)
Persetujuan PBN
 
* Jangkamasa : 22-24 bulan proses
 
RS Berkuatkuasa
 
Subseksyen 10(6) & 10(7)
Pewartaan
 

 

 

 

RANCANGAN PEMAJUAN     RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (RFN)    RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)   RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)     RANCANGAN TEMPATAN (RT)     BANDAR WARISAN DUNIA     PEWARTAAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 08-02-2017 :: 05:12 PM