PERKHIDMATAN  RANCANGAN PEMAJUAN

RANCANGAN TEMPATAN (RT)

Rancangan Tempatan (RT) adalah merupakan satu dokumen perancangan fizikal yang menterjemahkan dasar dan perancangan strategik rancangan struktur ke dalam bentuk peta cadangan guna tanah yang lebih  terperinci bagi kawasan Pihak Berkuasa PerancanganTempatan. Ia di sediakan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri  serta dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri.

**  Semua laporan dan dokumen Rancangan Tempatan (RT) boleh dimuat turun secara terus melalui portal ini. Atau untuk mendapatkan laporan penuh anda boleh ke Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka
 
 
 
 
RANCANGAN PEMAJUAN     RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (RFN)     RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)     RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)    RANCANGAN TEMPATAN (RT)   BANDAR WARISAN DUNIA     PEWARTAAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 12-05-2017 :: 03:32 PM