PROFIL

DASAR KUALITI

PLANMalaysia@Melaka komited untuk memberi perkhidmatan Perancangan Bandar Dan Desa yang memenuhi keperluan pelanggan serta meningkatkan secara berterusan kualiti perkhidmatan melalui pencapaian dan penambahbaikan objektif kualiti. Pengurusan atasan PLANMalaysia@Melaka perlulah memastikan Dasar Kualiti sentiasa :

  1. Bersesuaian dengan hala tuju Pengurusan PLANMalaysia@Melaka.
  1. Difahami oleh warga kerja PLANMalaysia@Melaka.
  1. Dibincangkan dan dikaji semula dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (sekurang-kurangnya sekali setahun) untuk memastikan kepuasan pelanggan tercapai secara berterusan.
  1. Melaksanakan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan kualiti secara berterusan sejajar dengan keperluan semasa Sistem Pengurusan Kualiti PLANMalaysia@Melaka.
PROFIL     LATAR BELAKANG     VISI, MISI, OBJEKTIF     FUNGSI JABATAN    DASAR KUALITI   OBJEKTIF KUALITI     LAGU JABATAN     PIAGAM PELANGGAN     ORGANISASI     CARTA ORGANISASI     ANUGERAH     PENCAPAIAN JABATAN 2016 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 28-10-2017 :: 12:22 AM