PROFIL

DASAR KUALITI

JPBDM komited untuk memberi perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa yang memenuhi keperluan pelanggan serta meningkatkan secara berterusan kualiti perkhidmatan melalui pencapaian dan penambahbaikan objektif kualiti.
PROFIL     LATAR BELAKANG     VISI, MISI, OBJEKTIF     FUNGSI JABATAN    DASAR KUALITI   PIAGAM PELANGGAN     CARTA ORGANISASI     PENCAPAIAN JABATAN 2016     LAGU JABATAN     KELAB SUKAN SOSIAL DAN KEBAJIKAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-11-2016 :: 10:27 PM