E-PENYERTAAN

E-Penyertaan / E-Participation merupakan kemudahan yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas berkenaan perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri MelakaTarikh Akhir Kemaskini :: 16-08-2016 :: 03:03 PM