CAPAIAN PANTAS

KEBEBASAN MAKLUMAT

Negeri Melaka tidak tertakluk kepada Enakmen Kebebasan Maklumat (Freedom of Information Enactment). Sekiranya maklumat lanjut diperlukan berkaitan dengan Jabatan ini, sila hantar permintaan tersebut melalui borang maklumbalas kami

CAPAIAN PANTAS     MOBILE APPS     ADUAN DALAM TALIAN    KEBEBASAN MAKLUMAT

Tarikh Akhir Kemaskini :: 08-11-2016 :: 03:29 AM