PERKHIDMATAN

URUSETIA PERMOHONAN PERUNDINGAN PROJEK PEMBANGUNAN DI BAWAH SEKSYEN 20A

Objektif

Seksyen 20A, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) menghendaki setiap jabatan atau agensi kerajaan berunding dengan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) berkenaan aktiviti pemajuan yang hendak dijalankankannya. Ini adalah membolehkan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) mengambil maklum, berkenaan projek pembangunan yang hendak dilaksanakan dan mengelakkan kemungkinan pemajuan berkenaan terkeluar daripada perancangan seterusnya menyulitkan kerja-kerja penyelarasan pembangunan fizikal kawasan tersebut. 


Proses Permohonan 

Terdapat enam peringkat proses permohonan secara rundingan iaitu:-

 

Keahlian Mesyuarat

PENGERUSI
PENGARAH 
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
AHLI :
 • YANG DIPERTUA PBT BERKAITAN
 • PENGARAH PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI MELAKA
 • PENTADBIR TANAH DAERAH
 • PENGARAH JABATAN KERJARAYA (BAHAGIAN JALAN)
 • PENGARAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA
 • PENGARAH JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI MELAKA
 • PENGARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MELAKA
 • PENGARAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA
 • BAHAGIAN KORIDOR DAN INFRASTRUKTUR (BKI)
 • PENGURUS BESAR INDAH WATER KONSORTIUM MELAKA
 • PENGARAH SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD
 • PENGARAH TENAGA NASIONAL BERHAD
 • PENGURUS TELEKOM MALAYSIA
 • JABATAN-JABATAN TEKNIKAL YANG BERKAITAN AKAN DIJEMPUT DARI SEMASA KE SEMASA
URUSETIA :

UNIT PROJEK KHAS DAN INOVASI

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA MELAKA

 

Muat-Turun Senarai Semak Permohonan
 

PERKHIDMATAN     PERUNDANGAN     GARIS PANDUAN     LEMBAGA RAYUAN     PERMOHONAN RUMAH     MAKLUMAT GUNATANAH     RANCANGAN PEMAJUAN     PEMBANGUNAN MAMPAN     KAWALAN PERANCANGAN     PELAN PEMBANGUNAN FIZIKAL     PEWARTAAN KAWASAN LAPANG     JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI     JAWATANKUASA TEKNIKAL KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR NEGERI MELAKA    URUSETIA PERMOHONAN PERUNDINGAN PROJEK PEMBANGUNAN DI BAWAH SEKSYEN 20A

Tarikh Akhir Kemaskini :: 16-05-2017 :: 04:54 PM