PROFIL  PENCAPAIAN JABATAN 2016

UNIT PENGURUSAN KORPORAT DAN KEURUSETIAAN

Pencapaian Unit Pengurusan Korporat dan Keurusetiaan Sepanjang Tahun 2016

 

 

BIL AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN(SENARAI AKTIVITI PROJEK) PETUNJUK PRESTASI (KUANTITI/KUALITI/ MASA/KOS) SASARAN KERJA 2016 PENCAPAIAN SEHINGGA DIEMBER 2016 PERATUSAN (%) CATATAN

1.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

1.1

Mesyuarat  Jawatankuasa Perancang Negeri  Melaka

Kuantiti :

4 kali

4 KALI

100 %

Bilangan Mesyuarat  Dan Penentuan Tarikh Tertakluk Kepada Pejabat Ketua Menteri Melaka Mesyuarat bilangan 4 akan dilaksanakan  ikut jadual, iaitu 19 Disember 2016

1.2

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal  Jawatankuasa Perancangan Negeri  Melaka

Kuantiti :

4 kali

7 KALI

175%

.

1.3

Mengurus Kertas Kerja  pemakluman MMKN

 

Kuantiti :

Berdasarkan Keperluan

1 kertas kerja

 

Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Melaka Di Kemukakan Pada 18 Jun  2016

100 %

Bilangan kertas kerja yang di bawa ke mmkn bergantung kepada  prestasi projek yang dijalankan oleh setiap unit di JPBD

1.4

Mengurus Kertas Kerja  kerja MPFN

 

Kuantiti :

Berdasarkan keperluan

2  kertas kerja

 1.  Kertas kerja Linggi Base

Melaka Gateway

Dihantar pada   2/2/16

 

100 %

Bilangan kertas kerja yang di bawa ke MPFN bergantung kepada  prestasi projek yang dijalankan oleh setiap unit di JPBD

1.5

Menguruskan Proses  Pewartaan (tindakan pihak    Pegawai Pejabat Penasihat  Undang-Undang negeri (PPU)

Kuantiti :

 

Berdasarkan keperluan

-

-

Tiada Perwartaan Intuk Tahun Ini

1.6

Kertas Kerja Kaedah-kaedah   Perintah Pemeliharan Pokok  Negeri Melaka  2016

Kuantiti :

 

1 laporan

3 kali mesyuarat

Sebanyak  3 kali

Bil 1.  7/3/16

Bil 2. 26/4/16

Bil  3 - 27-28 / Oktober   2016

100 %

Mesyuarat bil 3 akan diadakan di taiping perak

1.7

 

Pengeluaran  Buletin

Perancangan   dan  Monograf  Jabatan

Kuantiti :

1  buletin

1  monograf

1. bulletin

2. Monograf

100 %

Buletin bil 1 akan dikeluarkan pada bulan Oktober 2016

1.8    

Mengurusetiakan Program/  Taklimat Jabatan  (Lawatan ke atau dari  jabatan/ Kerajaan Negeri/ Persekutuan/  IPTA & Agensi Luar)

 

Kuantiti  :

 

4 program/lawatan korporat.

(3 lawatan  dan  1 forum)

 

  • Lawatan  KP pada  3/3/16
  • Lawatan Studen  UM pada  8 ogos
  • Lawatan Studen  UiTM pada  5 Oktober
  • Lawatan Studen  UIA pada  7 Oktober
  • Lawatan Delegasi dari Indonesia  Pada 8 september
  • forum sebaran dasar  HPBS pada 26 mei 2016

158 %

 

1.9     

Mengurusetia & Mengendali Persidangan Lembaga Rayuan

  1. Tuntutan  TNT
  2. Tuntutan Elauan Persidangan
  3.  Tuntutan Elaun Kot

( 2 tahun sekali)

Kuantiti :

 

 

-

-

 

1.10    

Perbincangan/ taklimat  Ahli  Lembaga Rayuan ,

PUU dan PBT.

Kuantiti  :

 

1  program

1 program

Program sebaran dasar  HPBS pada 26 mei  2016

100%

Perbincangan bersama l ahli lembaga rayuan dibuat bersekali dengan program sebaran dasar HPBS pada 26 mei 2016 di novotel hotel

2.0

MEMPERTINGKATKAN USAHA-USAHA PERMODENAN PENTADBIRAN  JABATAN  SEJAJAR DENGAN PENTADBIRAN AWAM NEGERI

2.1  

Menyelaras maklumbalas yang diterima dari Kerajaan Negeri/ Persekutuan (Termasuk mesyuarat pengarah negeri)  dan lain-lain agensi

Kuantiti :

Berdasarkan keperluan

 

Sebanyak 12 Maklumbalas telah diterima dn dijawab dlm masa 14 hari

100%

 

2.2

Pelaporan KPI/PTRSJ dari JPBD SM

Kuantiti :

2 kali setahun

2 kali setahun

100%

 

Bergangtung kpada terimaan dari pihak JPBD HQ

2.3

Menyelaras Pelaksanaan Pencapaian Piagam Pelanggan JPBDM dalam Laman Web Jabatan.

Kuantiti :

12 kali pelaporan

4 kali pelaporan

100%

 

Pelapuran dibuat pada setiap bulan  (1 bulan 1 kali)

2.4 

  Mengurusetia Mesy. RKJ  Jabatan

 

Kuantiti :

2  kali Mesy. RKJ

2kali mesyuarat

 

100%

 

2.5

  Mengurusetia Mesyuarat JKSP

Kuantiti :

 

1 Kali Setahun

Mengurusetiakan Mesyuarat Sahaja Laporan Disediakan Oleh  Pasukan Petugas Iso

1 kali  pada  4 november

100%

Menyelaraskan mesyuarat sahaja . laporan  disediakan oleh   pasukan petugas  ISO yang dipengerusikan oleh wakil pengurusan

(Dari keputusan  mesyuarat pengurusan)

Keterangan
Pencapaian Unit Pengurusan Korporat dan Keurusetiaan - 2016
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
PENCAPAIAN JABATAN 2016     UNIT PROJEK KHAS     UNIT KAWALAN PERANCANGAN     UNIT RANCANGAN PEMAJUAN     UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN     UNIT MAKLUMAT GUNATANAH NEGERI    UNIT PENGURUSAN KORPORAT DAN KEURUSETIAAN

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-07-2017 :: 04:25 PM