PROFIL  PENCAPAIAN JABATAN 2016

UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Pencapaian Unit Pentadbiran dan Kewangan Sepanjang Tahun 2016

BIL AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN (SENARAI AKTIVITI PROJEK) PETUNJUK PRESTASI (KUANTITI/KUALITI/ MASA/KOS) SASARAN 2016 PENCAPAIAN 2016 ULASAN

1

MENGURUSKAN MESYUARAT PERINGKAT JABATAN

 

  1. MESY PENGURUSAN
  2. MESY MBJ PENGURUSAN
  3. MESY ANUGERAH PEKERJA CONTOH
  4. MESY JK ASET(JKPAK)
  5. MESY KEWANGAN

KUANTITI :

4 KALI

10 KALI

(100%)

 

MASA :

JANUARI, APRIL, JULAI DAN OKTOBER

JANUARI, APRIL,JULAI DAN OKT

2

MENGURUSKAN MESYUARAT PAGI PENGURUSAN PERINGKAT JABATAN

KUANTITI :

24 KALI

24 KALI

(100%)

 

3

MENGURUSKAN PERSARAAN PEGAWAI

KUANTITI :

1 KALI

1 KALI

(100%)

EN ABD AZIZ TELAH BERSARA PADA 27 JULAI 2016

4

MENGURUSKAN GANJARAN CUTI REHAT PEGAWAI

KUANTITI :

1 KALI

1 KALI

(100%)

EN ABD AZIZ TELAH BERSARA PADA 27 JULAI 2016

5

MENYEDIAKAN LAPORAN KAD PERAKAM WAKTU

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

Disediakan pada setiap awal bulan berikutnya.

E.g : Pada awal Oktober bagi laporan untuk September

6

PENGURUSAN HRMIS

MASA :

SEMAKAN SEKALI SEMINGGU

100%

SISTEM HRMIS JABATAN DIKENDALIKAN OLEH PUAN NURLINA BINTI MUHIDDIN. (PT/P(O) N17)

SEMAKAN AKAN DILAKUKAN SECARA BERKALA

KUALITI :

MEMASTI

KAN SEMUA MAKLUMAT YANG TELAH DIISI SEMUA PEGAWAI ADALAH TEPAT.

7

URUSAN PENANGGUNGAN KERJA

MASA :

PROSEDUR DILAKUKAN DALAM MASA 14 HARI WAKTU BEKERJA SELEPAS MEMO DISERAH

KAN OLEH UNIT BERKAITAN

100%

PROSEDUR DILAKUKAN MENGIKUT ARAHAN PEKELILING SEMASA

8

 

PENGURUSAN STOR JABATAN

KUANTITI :

4 KALI PEMBELIAN/

PENGELUARAN LAPORAN

4 KALI PEMBELIAN

PEMBELIAN BARANGAN KEPERLUAN PEJABAT DAN LAPORAN STOR AKAN DIKELUARKAN MENGIKUT SUKU TAHUNAN DAN DIBENTANGKAN DI DALAM MESY JKPAK

 

KOS :

RM16,000

RM8,274.90

9

PENYEDIAAN PERUBAHAN KEW.8

MASA :

DISEDIAKAN DALAM MASA 2 HARI DARIPADA TEMPOH SURAT ARAHAN PERUBAHAN

100%

 

10

PROSEDUR LANTIKAN BARU / KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN JABATAN

4 ORANG PEGAWAI JA29 TELAH NAIK PANGKAT KE JA36, 1 ORANG PEG JA36 NAIK PANGKAT KE JA38

(100%)

UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN AKAN MEMBERIKAN MAKLUMAT TENTANG KEKOSONGAN WARAN PERJAWATAN KEPADA PIHAK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JKMM BAGI MEMOHON PENGISIAN JAWATAN

11

PENGURUSAN BUKU REKOD SERVIS PERKHIDMATAN KAKITANGAN JABATAN

KUALITI :

DIKEMASKINI MENGIKUT KEPADA REKOD TERKINI SEMUA PEGAWAI SEBELUM BERAKHIRNYA TAHUN SEMASA

100%

 

12

PENGEMASKINIAN PENGISYTIHARAN HARTA KAKITANGAN

MASA :

5 TAHUN SEKALI BAGI SETIAP KAKITANGAN

22 PEGAWAI TELAH MENGEMASKINI P.HARTA

PENGEMASKINIAN AKAN DILAKUKAN OLEH KAKITANGAN DAN AKAN DIBANTU SERTA DISEMAK OLEH PENTADBIR HRMIS

KUALITI :

MEMASTIKAN SEMUA KAKITANGAN MELAKUKAN PENGISYTIHARAN HARTA BERPANDUKAN ARAHAN PEKELILING

TIADA PEGAWAI YANG PENGISYTIHARAN HARTANYA MELEBIHI 5 TAHUN

(100%)

13

REKOD BAGI SURAT-SURAT AM SERTA TEKNIKAL

KUALITI :

SEMUA SURAT YANG DITERIMA PERLU DIREKOD DAN DIFAILKAN DENGAN BETUL MENGIKUT KEPADA  FAIL YANG BERKAITAN

100%

 

14

PENGURUSAN PERUBAHAN GAJI KAKITANGAN

KUANTITI :

4 KALI

4 KALI

(100%)

MENGIKUT KEPADA BULAN KGT KAKITANGAN (SUKU TAHUNAN)

MASA :

JANUARI, APRIL, JULAI, OKTOBER

 

BAGI TAHUN 2016, KGT BAGI OKTOBER DIAWALKAN PADA JULAI BERDASARKAN KEPUTUSAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN

7 KALI

SEKIRANYA TERDAPAT PERUBAHAN LAIN SEPERTI PEMBAYARAN SEMULA PEMBIAAYAAN, ZAKAT, TABUNG HAJI, DAN LAIN-LAIN.

15

PENGURUSAN PENGEMASKINIAN LATIHAN KAKITANGAN

KUANTITI :

4 LAPORAN

4 LAPORAN

(100%)

I)LAPORAN TELAH DIBENTANGKAN PADA MESYUARAT PENGURUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM MINIT MESYUARAT

II)PENGEMASKINIAN SENTIASA DILAKUKAN BAGI MEMASTIKAN SEMUA PEGAWAI MENGHADIRI 7 HARI KURSUS SETAHUN (KERAJAAN PERSEKUTUAN TELAH MENGELUARKAN PEKELILING BERKAITAN TIADA KEPERLUAN SEMUA PEGAWAI DIWAJIBKAN MENGHADIRI 7 HARI KURSUS SETAHUN)

III)BORANG PENGEMASKINIAN REKOD LATIHAN PEGAWAI AKAN DIEDARKAN PADA SETIAP SUKU TAHUN.

 

MASA :

MEMASTIKAN REKOD LATIHAN PEGAWAI SENTIASA DIKEMASKINI BAGI MEMASTIKAN SEMUA PEGAWAI MENGHADIRI 7 HARI KURSUS DALAM SETAHUN.

 

LAIN-LAIN

REKOD LATIHAN DI DALAM BUKU REKOD SERVIS PERKHIDMATAN PEGAWAI AKAN DIMASUKKAN PADA AKHIR TAHUN

 

16

PENYEDIAAN SIJIL GAJI AKHIR

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN JABATAN

TIADA KEPERLUAN SETAKAT INI

DISEDIAKAN SEKIRANYA TERDAPAT PERTUKARAN KELUAR KAKITANGAN JABATAN

17

PENGURUSAN BAUCAR JURNAL

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN JABATAN

1 KALI

(100%)

BAUCAR JURNAL DISEDIAKAN MENGIKUT KEPERLUAN PERUBAHAN ATAU PINDAH PERUNTUKAN KEWANGAN.

E.G : SODO 27000 KE SODO 29000

18

PENGURUSAN TAMBAH PINDAH PERUNTUKAN

KUANTITI :

TIDAK MELEBIHI 4 KALI

3 KALI

DILAKUKAN SEKIRANYA TERDAPAT LEBIHAN ATAU KEKURANGAN DI SODO BERKAITAN

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN JABATAN

 

19

PENGURUSAN ASET DAN HARTA MODAL JABATAN

KUANTITI :

4 LAPORAN

4 LAPORAN

(100%)

LAPORAN AKAN DISEDIAKAN PADA SETIAP SUKU TAHUNAN DAN DIBENTANGKAN DALAM MESY JKPA

PENYEMAKAN ASET DAN HARTA MODAL DILAKUKAN SEKALI SETAHUN

20

PELUPUSAN ASET DAN HARTA MODAL

KUANTITI :

1 KALI

1 KALI

(100%)

PENYEMAKAN ASET DAN HARTA MODAL DILAKUKAN SEKALI SETAHUN.

LAPORAN DIBENTANGKAN DI DALAM MESY JKPAK

21

PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN

MASA :

DISEDIAKAN DALAM TEMPOH 3 HARI BEKERJA DARIPADA TARIKH BORANG PEROLEHAN DITERIMA

100%

 

22

PENGURUSAN PEMBAYARAN PERMOHONAN PERUBATAN

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

 

23

PENYEDIAAN BAJET  TAHUNAN JABATAN

KUANTITI :

1 KALI

1 KALI

(100%)

MEMO AKAN DIHANTAR KEPADA SEMUA UNIT BAGI MENDAPATKAN KEPERLUAN/PERMOHONAN DARI SETIAP UNIT

24

PENYEDIAAN LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN JABATAN

KUANTITI :

12 LAPORAN

12 LAPORAN

(100%)

LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN JABATAN AKAN DIHANTAR KEPADA UNIT KEWANGAN NEGERI PADA SETIAP BULAN.

25

PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

 

26

KUTIPAN HASIL JABATAN

KUANTITI :

RM10 000

RM3,637.82

(36.37%)

 

27

PENGURUSAN BAUCER BAGI BAYARAN  BIL PELBAGAI DAN

PENYELENGGARAAN PUKAL TELEKOM DAN PETRONAS

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

 

KUALITI :

MEMASTIKAN PEMBAYARAN DIBUAT SETIAP BULAN BAGI MENGELAKKAN SEBARANG TUNGGAKAN

TIADA SEBARANG TUNGGAKAN BERKAITAN PEMBAYARAN

28

PENGURUSAN BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN KAKITANGAN DAN BAYARAN LEBIH MASA KAKITANGAN

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

 

MASA :

MENGHANTAR SEMUA TUNTUTAN KE DALAM SISTEM MENGIKUT TARIKH YANG DIBERI OLEH UNIT KEWANGAN NEGERI

100%

KUALITI :

MENYEMAK SEMUA TUNTUTAN SUPAYA MAKLUMAT YANG DIBERI OLEH PEGAWAI YANG MEMBUAT TUNTUTAN ADALAH TEPAT

100%

29

MENCETAK LAPORAN KEWANGAN

KUANTITI :

12 LAPORAN

12 LAPORAN

(100%)

LAPORAN KEWANGAN JABATAN AKAN DIHANTAR KEPADA UNIT KEWANGAN NEGERI PADA SETIAP BULAN.

30

PENGURUSAN PINJAMAN KOMPUTER/KENDERAAN/ PERUMAHAN

KUALITI :

MEMASTIKAN SEMUA PERMOHONAN PINJAMAN DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN NEGERI SELEPAS PERMOHONAN DISEMAK

100%

 

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN

7 PERMOHONAN

Keterangan
SKT PENTD & KEW-2.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
PENCAPAIAN JABATAN 2016     UNIT PROJEK KHAS     UNIT KAWALAN PERANCANGAN     UNIT RANCANGAN PEMAJUAN    UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN   UNIT MAKLUMAT GUNATANAH NEGERI     UNIT PENGURUSAN KORPORAT DAN KEURUSETIAAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-07-2017 :: 04:06 PM