PROFIL  PENCAPAIAN JABATAN 2016

UNIT RANCANGAN PEMAJUAN

Pencapaian Unit Rancangan Pemajuan Sepanjang Tahun 2016

 

 

BIL. AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN (SENARAI AKTIVITI PROJEK) PETUNJUK PRESTASI (KUANTITI/KUALITI/ MASA/KOS) SASARAN KERJA 2017 CATATAN

1.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Mewartakan RSN Melaka 2035

Kuantiti : 

1 Dokumen RSN

Warta RSN Melaka 2035

Berdasarkan kualiti yang ditetapkan

 

Masa :

6 Bulan

(Jan. – Jun)

 

Kualiti :  

MS ISO : 9001:2015

 
2.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Pelan Induk Bandar Hijau

Hang Tuah Jaya

Kuantiti : 

1 Dokumen RKK

- RKK diluluskan SPC

Mengambilkira Rekabentuk Bangunan, Teknologi, Landskap dan Jaluran Hijau

Masa :  

12 Bulan

(Jan. – Dis.)

 

Kos : RM 200,000

 
3.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Memberi Maklumbalas Rancangan Pemajuan

Masa : 14 hari bekerja

Memberi input atau maklumbalas kepada agnesi dalm tempoh 14 hari bekerja

Selaras dengan Piagam Pelanggan

Kuantiti :  

Berdasarkan permohonan

   
4.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

RT Pengubahan :

RT Alor Gajah, RT Melaka Tengah dan RT Jasin di kawasan persisiran pantai sehingga melibatkan

3 Batu Nautika

Kuantiti : 3 Dokumen RT

- RT diluluskan SPC

 
 

Masa :  

6 bulan

   
Nota :   1. Dicadangkan untuk mengadakan publisiti dan zoning bagi kawasan yang terlibat adalah Pembangunan
5.0

KEURUSETIAAN MESYUARAT

MURNINETS

Kuantiti : 2 kali mesyuarat

2 kali mesyuarat

- Penilaian MURNINETS 2017 tidak

  dibuat.

- Pada Tahun 2017 dibuat 

  penambahbaikan

  oleh Pusat Operasi MurniNets

  Kebangsaan  (POMK).

- Pada 31 Mei Gerbang 

  MurniNets ditutup.

Masa :  Feb. dan Mei

 
6.0 KEURUSETIAAN MESYUARAT

Mesyuarat Penyelarasan Rancangan Pemajuan

Kuantiti : 2 kali mesyuarat

2 kali mesyuarat  

Masa :  Feb. dan Sept.

   
7.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Laporan Status Pengubahan Rancangan Pemajuan Negeri Melaka

Kuantiti : 6 bulan sekali

Menyediakan laporan pengubahan RT sekiranya ada.

 

Masa :  6 bulan sekali

   
8.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Pelan Induk Kg. Jawa

-Kolaborasi penyediaan bersama MBMB

Kuantiti : 1 Laporan/pelan

Pelan Induk diluluskan SPC

 

Masa :  Jan-Dis

   
9.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

RKK  Hang Tuah Melaka Comercial Centre (HTMCC)

- Kolaborasi  Penyediaan bersama MBMB dan PPZS

Kuantiti : 1 Dokumen RKK

RKK diluluskan SPC

 
PENCAPAIAN JABATAN 2016     UNIT PROJEK KHAS     UNIT KAWALAN PERANCANGAN    UNIT RANCANGAN PEMAJUAN   UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN     UNIT MAKLUMAT GUNATANAH NEGERI     UNIT PENGURUSAN KORPORAT DAN KEURUSETIAAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 11-07-2017 :: 09:02 AM