PERKHIDMATAN  RANCANGAN PEMAJUAN

PELAN TINDAKAN KHAS (PTK)

PENGENALAN

Laporan ini adalah merupakan laporan cadangan-cadangan bagi kawasan PTK Bandar Sempadan Pulau Sebang-Tampin. Cadangan-cadangan ini dihasilkan daripada penemuan yang dijalankan selepas kajian lapangan, soal selidik dan pengumpulan maklumat dari agensi-agensi teknikal. Tujuan penyediaan Laporan Draf ini adalah untuk mengemukakan cadangan-cadangan dan prosedur operasi standard (SOP) yang mana diharapkan boleh membantu dalam perancangan kedua-dua bandar bersempadan.

Berikut adalah kandungan Laporan Draf PTK Bandar Sempadan (Border Cities) Pulau Sebang, Melaka dan Tampin, Negeri Sembilan:

 

 

 

 

RANCANGAN PEMAJUAN     RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (RFN)     RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)     RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)     RANCANGAN TEMPATAN (RT)    PELAN TINDAKAN KHAS (PTK)   BANDAR WARISAN DUNIA     PEWARTAAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 20-10-2017 :: 06:29 PM