PROFIL

OBJEKTIF KUALITI

 1. Pengurusan Keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Negeri
  1. Merancang dan mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
    
 2. 2.  Projek Khas
  1. Menyediakan Pelan Projek Khas yang berkualiti dalam tempoh 60 hari.
    
 3. 3.  Khidmat Nasihat Perancangan
  Memproses Permohonan Perancangan yang lengkap tidak melebihi 14 hari bekerja bagi setiap permohonan dengan sasaran sekurang-kurangnya seperti berikut :
  1. Memberi khidmat nasihat perancangan bagi permohonan Pengambilan Balik Tanah – 90%
  2. Memberi khidmat nasihat perancangan bagi permohonan Tanah Kerajaan – 90%
  3. Memberi khidmat nasihat perancangan bagi permohonan Projek Penswastaan – 90% 
    
 4. 4.  Mencapai kadar kepuasan hati pelanggan pada tahap sekurang-kurangnya ‛MEMUASKAN’ sebanyak 85% setiap tahun.     
 5. 5.  Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dalam tempoh 6 bulan selepas persetujuan Pihak Berkuasa Negeri.
 6. 6.  Membekal Maklumat Asas Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat) dalam tempoh 5 hari bekerja;
PROFIL     LATAR BELAKANG     VISI, MISI, OBJEKTIF     FUNGSI JABATAN     DASAR KUALITI    OBJEKTIF KUALITI   LAGU JABATAN     PIAGAM PELANGGAN     ORGANISASI     CARTA ORGANISASI     ANUGERAH     PENCAPAIAN JABATAN 2016     KELAB SUKAN SOSIAL DAN KEBAJIKAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-12-2017 :: 10:11 AM