• tkp
  • Puan Kay
  • upcycle
  • video pendek
  • instafamous
  • Kompendium
  • MelgisPelaksanaan pembayaran Aplikasi MeLGIS secara atas talian akan dilaksanakan dalam waktu terdekat bagi penyampaian perkhidmatan yang lebih efisien
  • Hari Bertemu Pelanggan
  • Live ChatBersama Pegawai PLANMalaysia@Melaka dari 8.00 pagi - 12.00 tghr
  • GP EtikaBagi kakitangan PLANMalaysia@Melaka
  • GPKini boleh didapati di Kaunter PLANMalaysia@Melaka di Aras 5, Wisma Negeri Melaka
tkp1 Puan Kay2 upcycle3 video pendek4 instafamous5 Kompendium6 Melgis7 Hari Bertemu Pelanggan8 Live Chat9 GP Etika10 GP11

Pengumuman

 Senarai Penuh | Terkini | Arkib

Pelaksanaan Pembayaran Aplikasi MeLGIS secara atas talian

Pelaksanaan Pembayaran Aplikasi MeLGIS secara atas talian akan dilaksanakan dalam waktu terdekat bagi penyampaian yang lebih efisien

Permohonan latihan amali/industri boleh dikemukakan menerusi emel jabatan

Permohonan latihan amali/industri boleh dikemukakan menerusi emel jabatan jpbdmelaka@melaka.gov.my atau hantarkan resume dan surat permohonan ke alamat jabatan.

Keselamatan ICT - Data Storan

Media storan merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data dan maklumat seperti disket, cakera padat, pita magnetik, optical disk, flash disk, CDROM, thumb drive dan media storan lain. Langkah-langkah pencegahan hendaklah diambil oleh semua pegawai PLANMalaysia@Melaka untuk memastikan kerahsiaan, integriti dan kebolehsediaan maklumat yang disimpan dalam media storan adalah terjamin dan selamat.

Aktiviti

 Senarai Penuh | Terkini | Arkib

Mesyuarat Penyelarasan Teknikal Perancangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dan Pemantauan One Stop Centre (OSC) Negeri Melaka Bil. 1/2019

 08 April 2019
Mesyuarat Penyelarasan Teknikal Perancangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dan Pemantauan One Stop Centre (OSC) Negeri Melaka Bil. 1/2019 dari 8-10 April 2019

Mesyuarat dan Bengkel IPLAN Melaka

 03 April 2019
Mesyuarat "Pembangunan Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-PLAN) Negeri Melaka" - Verifikasi Data Julai-Dis 2018 dan Pengemaskinian Data Jan-Jun 2019 - Pada 3-5 April 2019 bertempat di Bilik Mesyuarat Terminal Sejahtera MBMB

Lawatan Pelajar UITM Puncak Alam

 25 Mac 2019
Lawatan Pelajar UITM Puncak Alam pada 25 Mac 2019.

Kajiselidik Ringkas

Adakah informasi yang dikongsikan di laman web ini dapat membantu anda dalam mendapatkan maklumat yang diperlukan?
 
Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu