UNIT PENGURUSAN KORPORAT DAN KEURUSETIAAN

Pencapaian Unit Pengurusan Korporat dan Keurusetiaan Sepanjang Tahun 2016

 

 

BIL AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN(SENARAI AKTIVITI PROJEK) PETUNJUK PRESTASI (KUANTITI/KUALITI/ MASA/KOS) SASARAN KERJA 2016 PENCAPAIAN SEHINGGA DIEMBER 2016 PERATUSAN (%) CATATAN

1.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

1.1

Mesyuarat  Jawatankuasa Perancang Negeri  Melaka

Kuantiti :

4 kali

4 KALI

100 %

Bilangan Mesyuarat  Dan Penentuan Tarikh Tertakluk Kepada Pejabat Ketua Menteri Melaka Mesyuarat bilangan 4 akan dilaksanakan  ikut jadual, iaitu 19 Disember 2016

1.2

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal  Jawatankuasa Perancangan Negeri  Melaka

Kuantiti :

4 kali

7 KALI

175%

.

1.3

Mengurus Kertas Kerja  pemakluman MMKN

 

Kuantiti :

Berdasarkan Keperluan

1 kertas kerja

 

Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Melaka Di Kemukakan Pada 18 Jun  2016

100 %

Bilangan kertas kerja yang di bawa ke mmkn bergantung kepada  prestasi projek yang dijalankan oleh setiap unit di JPBD

1.4

Mengurus Kertas Kerja  kerja MPFN

 

Kuantiti :

Berdasarkan keperluan

2  kertas kerja

 1.  Kertas kerja Linggi Base

Melaka Gateway

Dihantar pada   2/2/16

 

100 %

Bilangan kertas kerja yang di bawa ke MPFN bergantung kepada  prestasi projek yang dijalankan oleh setiap unit di JPBD

1.5

Menguruskan Proses  Pewartaan (tindakan pihak    Pegawai Pejabat Penasihat  Undang-Undang negeri (PPU)

Kuantiti :

 

Berdasarkan keperluan

-

-

Tiada Perwartaan Intuk Tahun Ini

1.6

Kertas Kerja Kaedah-kaedah   Perintah Pemeliharan Pokok  Negeri Melaka  2016

Kuantiti :

 

1 laporan

3 kali mesyuarat

Sebanyak  3 kali

Bil 1.  7/3/16

Bil 2. 26/4/16

Bil  3 - 27-28 / Oktober   2016

100 %

Mesyuarat bil 3 akan diadakan di taiping perak

1.7

 

Pengeluaran  Buletin

Perancangan   dan  Monograf  Jabatan

Kuantiti :

1  buletin

1  monograf

1. bulletin

2. Monograf

100 %

Buletin bil 1 akan dikeluarkan pada bulan Oktober 2016

1.8    

Mengurusetiakan Program/  Taklimat Jabatan  (Lawatan ke atau dari  jabatan/ Kerajaan Negeri/ Persekutuan/  IPTA & Agensi Luar)

 

Kuantiti  :

 

4 program/lawatan korporat.

(3 lawatan  dan  1 forum)

 

  • Lawatan  KP pada  3/3/16
  • Lawatan Studen  UM pada  8 ogos
  • Lawatan Studen  UiTM pada  5 Oktober
  • Lawatan Studen  UIA pada  7 Oktober
  • Lawatan Delegasi dari Indonesia  Pada 8 september
  • forum sebaran dasar  HPBS pada 26 mei 2016

158 %

 

1.9     

Mengurusetia & Mengendali Persidangan Lembaga Rayuan

  1. Tuntutan  TNT
  2. Tuntutan Elauan Persidangan
  3.  Tuntutan Elaun Kot

( 2 tahun sekali)

Kuantiti :

 

 

-

-

 

1.10    

Perbincangan/ taklimat  Ahli  Lembaga Rayuan ,

PUU dan PBT.

Kuantiti  :

 

1  program

1 program

Program sebaran dasar  HPBS pada 26 mei  2016

100%

Perbincangan bersama l ahli lembaga rayuan dibuat bersekali dengan program sebaran dasar HPBS pada 26 mei 2016 di novotel hotel

2.0

MEMPERTINGKATKAN USAHA-USAHA PERMODENAN PENTADBIRAN  JABATAN  SEJAJAR DENGAN PENTADBIRAN AWAM NEGERI

2.1  

Menyelaras maklumbalas yang diterima dari Kerajaan Negeri/ Persekutuan (Termasuk mesyuarat pengarah negeri)  dan lain-lain agensi

Kuantiti :

Berdasarkan keperluan

 

Sebanyak 12 Maklumbalas telah diterima dn dijawab dlm masa 14 hari

100%

 

2.2

Pelaporan KPI/PTRSJ dari JPBD SM

Kuantiti :

2 kali setahun

2 kali setahun

100%

 

Bergangtung kpada terimaan dari pihak JPBD HQ

2.3

Menyelaras Pelaksanaan Pencapaian Piagam Pelanggan JPBDM dalam Laman Web Jabatan.

Kuantiti :

12 kali pelaporan

4 kali pelaporan

100%

 

Pelapuran dibuat pada setiap bulan  (1 bulan 1 kali)

2.4 

  Mengurusetia Mesy. RKJ  Jabatan

 

Kuantiti :

2  kali Mesy. RKJ

2kali mesyuarat

 

100%

 

2.5

  Mengurusetia Mesyuarat JKSP

Kuantiti :

 

1 Kali Setahun

Mengurusetiakan Mesyuarat Sahaja Laporan Disediakan Oleh  Pasukan Petugas Iso

1 kali  pada  4 november

100%

Menyelaraskan mesyuarat sahaja . laporan  disediakan oleh   pasukan petugas  ISO yang dipengerusikan oleh wakil pengurusan

(Dari keputusan  mesyuarat pengurusan)

Keterangan
Pencapaian Unit Pengurusan Korporat dan Keurusetiaan - 2016
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu