UNIT RANCANGAN PEMAJUAN

Pencapaian Unit Rancangan Pemajuan Sepanjang Tahun 2016

 

 

BIL. AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN (SENARAI AKTIVITI PROJEK) PETUNJUK PRESTASI (KUANTITI/KUALITI/ MASA/KOS) SASARAN KERJA 2017 CATATAN

1.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Mewartakan RSN Melaka 2035

Kuantiti : 

1 Dokumen RSN

Warta RSN Melaka 2035

Berdasarkan kualiti yang ditetapkan

 

Masa :

6 Bulan

(Jan. – Jun)

 

Kualiti :  

MS ISO : 9001:2015

 
2.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Pelan Induk Bandar Hijau

Hang Tuah Jaya

Kuantiti : 

1 Dokumen RKK

- RKK diluluskan SPC

Mengambilkira Rekabentuk Bangunan, Teknologi, Landskap dan Jaluran Hijau

Masa :  

12 Bulan

(Jan. – Dis.)

 

Kos : RM 200,000

 
3.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Memberi Maklumbalas Rancangan Pemajuan

Masa : 14 hari bekerja

Memberi input atau maklumbalas kepada agnesi dalm tempoh 14 hari bekerja

Selaras dengan Piagam Pelanggan

Kuantiti :  

Berdasarkan permohonan

   
4.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

RT Pengubahan :

RT Alor Gajah, RT Melaka Tengah dan RT Jasin di kawasan persisiran pantai sehingga melibatkan

3 Batu Nautika

Kuantiti : 3 Dokumen RT

- RT diluluskan SPC

 
 

Masa :  

6 bulan

   
Nota :   1. Dicadangkan untuk mengadakan publisiti dan zoning bagi kawasan yang terlibat adalah Pembangunan
5.0

KEURUSETIAAN MESYUARAT

MURNINETS

Kuantiti : 2 kali mesyuarat

2 kali mesyuarat

- Penilaian MURNINETS 2017 tidak

  dibuat.

- Pada Tahun 2017 dibuat 

  penambahbaikan

  oleh Pusat Operasi MurniNets

  Kebangsaan  (POMK).

- Pada 31 Mei Gerbang 

  MurniNets ditutup.

Masa :  Feb. dan Mei

 
6.0 KEURUSETIAAN MESYUARAT

Mesyuarat Penyelarasan Rancangan Pemajuan

Kuantiti : 2 kali mesyuarat

2 kali mesyuarat  

Masa :  Feb. dan Sept.

   
7.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Laporan Status Pengubahan Rancangan Pemajuan Negeri Melaka

Kuantiti : 6 bulan sekali

Menyediakan laporan pengubahan RT sekiranya ada.

 

Masa :  6 bulan sekali

   
8.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

Pelan Induk Kg. Jawa

-Kolaborasi penyediaan bersama MBMB

Kuantiti : 1 Laporan/pelan

Pelan Induk diluluskan SPC

 

Masa :  Jan-Dis

   
9.0

MELAKSANA DAN MERANGKA DASAR PEMBANGUNAN FIZIKAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR, PENGGUNAAN DAN PEMAJUAN TANAH

RKK  Hang Tuah Melaka Comercial Centre (HTMCC)

- Kolaborasi  Penyediaan bersama MBMB dan PPZS

Kuantiti : 1 Dokumen RKK

RKK diluluskan SPC

 

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu