AKTIVITI

Terkini
 Senarai ini memaparkan semua Aktiviti yang masih aktif sahaja

Mesyuarat Penyelarasan Teknikal Perancangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dan Pemantauan One Stop Centre (OSC) Negeri Melaka Bil. 1/2019

 08 Apr 2019 |  08 Apr 2019  08 Mei 2019
Mesyuarat Penyelarasan Teknikal Perancangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dan Pemantauan One Stop Centre (OSC) Negeri Melaka Bil. 1/2019 dari 8-10 April 2019

Mesyuarat dan Bengkel IPLAN Melaka

 03 Apr 2019 |  03 Apr 2019  31 Mei 2019
Mesyuarat "Pembangunan Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-PLAN) Negeri Melaka" - Verifikasi Data Julai-Dis 2018 dan Pengemaskinian Data Jan-Jun 2019 - Pada 3-5 April 2019 bertempat di Bilik Mesyuarat Terminal Sejahtera MBMB

Lawatan Pelajar UITM Puncak Alam

 25 Mac 2019 |  25 Mac 2019  25 Apr 2019
Lawatan Pelajar UITM Puncak Alam pada 25 Mac 2019.

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu