SEBUT HARGA BAGI PEMBANGUNAN MIGRASI APLIKASI MELGIS

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI MELAKA

DOKUMEN SEBUTHARGA

SEBUT HARGA BAGI PEMBANGUNAN MIGRASI APLIKASI MeLGIS JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI MELAKA DARIPADA OPEN SOURCE KEPADA BERLESEN MENGGUNAKAN PERISIAN MAPXTREME

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA:

12.00 TENGAHARI, 28 FEBRUARI 2020 (JUMAAT)

NO RUJUKAN SEBUTHARGA: JPBD(M)(S) 225/34

DISEDIAKAN OLEH:

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI MELAKA

Keterangan
01_Kenyataan Sebutharga
02_Dokumen Sebutharga
03_Terma Asas Rujukan
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu