Visi

“Menjadi Peneraju Perancang Bandar dan Desa Ke Arah Mewujudkan Persekitaran Kehidupan Yang Berkualiti, Sejahtera dan Mampan Menjelang 2035"

Misi

“Memacu Perancangan Fizikal Negeri Melalui Pelaksanaan Dan Pemantauan Perancangan Pembangunan Yang Komprehensif, Sistematik Dan Inovatif”

Objektif

  • Untuk mengukuhkan pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi kawasan bandar dan desa bagi meningkatkan taraf perkhidmatan selaras dengan matlamat Negeri Melaka.
  • Untuk mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemeliharaan tanah melalui pelaksanaan berkesan Akta 172 dan Akta berkaitan.
  • Untuk menggubal dan melaksanakan kaedah – kaedah dibawah Akta 172, pelan dan garis panduan perancangan serta memastikan pemakaian berkesan oleh semua agensi diperingkat pelaksanaan.
  • Untuk menjadi penasihat utama dalam perancangan bandar dan desa kepada Kerajaan Negeri dan PBPT serta agensi berkaitan.
  • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti pentadbiran dan pengurusan kewangan dengan cekap, tepat dan sempurna

 


Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu