PENSIJILAN ISO

MS ISO Sektor Awam Malaysia adalah selaras dengan Standard ISO 9000 yang ditetapkan oleh International Organisation  For  Standardization (ISO) yang diterima pakai oleh Jabatan Standard Malaysia melalui siri-siri standard Malaysia atau Malaysian Standard (MS). Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka antara jabatan yang telah memperolehi Pensijilan ISO. Berikut adalah pengiktirafan yang diperolehi jabatan ini :-


Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu