KORPORAT DAN KEURUSETIAAN

Fungsi

 • Mengurusetia dan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Melaka
 • Mengurusetia dan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Jawatankuasa Perancang Negeri Melaka
 • Menguruskan proses pewartaan Rancangan Pemajuan/Akta/Kaedah di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa Akta 172 dengan Kerajaan Negeri
 • Menyelaras penerimaan pemakaian dan pelaksanaan Garis Panduan/ Polisi/Akta/Kaedah/ Pekeliling dari Kerajaan Negeri/Persekutuan
 • Mengurusetiakan buletin dan monograf JPBD Melaka
 • Mengurusetia program dan taklimat jabatan.
 • Menyelaras pelaporan KPI Jabatan kepada urusetia KPI di peringkat JPBD Semenanjung Malaysia
 • Menyelaras pelaporan Rancangan Strategik Jabatan
 • Menyelaras maklumbalas Mesyuarat Pengarah Negeri dan maklumbalas yang diterima dari agensi, kerajaan, persekutuan dan lain-lain
 • Mengurusetia dan mengendalikan Persidangan Lembaga Rayuan
 • Mengurusetia Program Pemahaman Akta/Garis Panduan dan sesi perbincangan dengan Ahli Lembaga Rayuan, PUU dan PBT
 • Menguruskan tuntutan elaun bagi elaun Persidangan Lembaga Rayuan.

Direktori Kakitangan

Harap maaf, tiada maklumat dijumpai.

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu