FUNGSI JPN

Fungsi Jawatankuasa Perancang Negeri adalah :-

  • Untuk menggalakkan dalam Negeri, dalam rangka dasar Negara, pemeliharaan, penggunaan dan pemajuan semua tanah di dalam Negeri;
  • Untuk mengatur, mengawal, merancang dan menyelaraskan semua aktiviti pemajuan di dalam Negeri; 
  • Untuk menasihati Kerajaan Negeri, sama ada dengan daya usahanya sendiri atau sebagai menyahut permintaan Kerajaan Negeri, mengenai perkara-perkara yang berkenaan dengan pemeliharaan, penggunaan dan pemajuan tanah di dalam Negeri;dan 
  • Untuk mengusaha, membantu dan menggalakkan pemungutan, penyenggaraan, dan penyiaran perangkaan, buletin, dan monograf, dan penyiaran lain yang berhubung dengan perancangan bandar dan desa dan perkaedahannya.

 

Subseksyen 4 (8), Akta 172

Pengarah Perancang Bandar Dan Desa Negeri hendaklah menjadi penasihat utama kepada Jawatankuasa berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengan perancangan bandar dan desa dan, sebagai Setiausaha Jawatankuasa, hendaklah bertanggungjawab menjalankan keputusan dan melaksanakan dasar Jawatankuasa; dan dalam atau bagi maksud menunaikan fungsinya di bawah subseksyen ini, dia boleh menggunakan sumber kewangan, manusia dan sumber lain jabatannya

AHLI-AHLI MESYUARAT MENGIKUT SUBSEKSYEN 4(1) AKTA 172

KEAHLIAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI MELAKA

Bil.
Jawatan
Portfolio
1
Pengerusi
Ketua Menteri Melaka
2
Timbalan Pengerusi
Pengerusi Jawatankuasa Negeri Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar
3
Ahli
Pengerusi Jawatankuasa Negeri Kerja Raya, Kemudahan Awam dan Pengangkutan dan Pemulihan Projek
4
Ahli
Pengerusi Jawatankuasa Negeri Pelajaran, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi, Teknologi Hijau dan Inovasi
5
Ahli
Pengerusi Jawatankuasa Negeri Pertanian dan Pembangunan Usahawan
6
Ahli
Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka
7
Ahli
Pengarah PTG
8
Ahli
Pengarah UPEN
9
Ahli
Pengarah JKR
10
Ahli
Penasihat Undang-Undang
11
Ahli
Pegawai Kewangan Negeri
12
Ahli
Pegawai Kemajuan Negeri
13
Ahli
Pengarah JAS
14
Ahli
Datuk Bandar MBMB
15
Ahli
Yang Dipertua MPAG
16
Ahli
Yang Dipertua MPJ
17
Ahli
Yang Dipertua MPHTJ
18
Setiausaha
Pengarah JPBD Negeri Melaka
19
Turut Hadir
YB Datuk Lim Ban Hong
20
Turut Hadir
Pengarah JPS
21
Turut Hadir
Pegawai Daerah Melaka Tengah
22
Turut Hadir
Pegawai Daerah Alor Gajah
23
Turut Hadir
Pegawai Daerah Jasin
24
Turut Hadir
Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan, Unit Kerajaan Tempatan
25
Turut Hadir
Pengarah Pejabat Projek Zon Selatan, JPBD Semenanjung Malaysia
26
Turut Hadir
Pengarah Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
27
Turut Hadir
Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan Melaka

KEAHLIAN MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI MELAKA

Bil.
Jawatan
Portfolio
1
Pengerusi
Pengerusi Jawatankuasa Negeri Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar
2
Ahli
Penasihat Undang-Undang
3
Ahli
Pengarah UPEN
4
Ahli
Pengarah PTG
5
Ahli
Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan, Unit Kerajaan Tempatan
6
Ahli
Pengarah JKR
7
Ahli
Pengarah JAS
8
Ahli
Datuk Bandar MBMB
9
Ahli
Yang Dipertua MPAG
10
Ahli
Yang Dipertua MPJ
11
Ahli
Yang Dipertua MPHTJ
12
Ahli
Pengarah JPS
13
Ahli
Pengarah Pejabat Projek Zon Selatan, JPBD Semenanjung Malaysia
14
Ahli
Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan Melaka
15
Ahli
Pengarah Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
16
Setiausaha
Pengarah JPBD Negeri Melaka

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu