RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)

PROSES PENYEDIAAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI MELAKA

 

 
Seksyen 11
Penyediaan Cadangan Kajian Semula dan Terma Rujukan
 
 
 
 

PERINGKAT 1:

MOBILISASI

Seksyen 11A
JPN Setuju 11A Kaji Semula
 
 
 
 
 
 
Penyediaan Laporan dan Penilaian Awal RSN Melaka 2020
Jawatankuasa Teknikal
 
 
 
 
 
Penyediaan Laporan Teknikal
Jawatankuasa Teknikal
 
 
 
 
Akta 172 Sek.9 (1)(a)
Penyediaan Laporan Tinjauan
Jawatankuasa Teknikal
Jawatankuasa Pemandu
 
 
 
 
Akta 172 Sek.8
Publisiti dan Penyertaan Awam (Laporan Tinjauan)
Jawatankuasa Pendengaran Awam
 
 
 
 
 
Penyediaan Draf Awal RSN Melaka 2035
Jawatankuasa Teknikal
 
 
 
 
Sek.9 (2) Akta 172
Penyediaan Draf RSN Melaka 2035
Jawatankuasa Teknikal
Jawatankuasa Pemandu
 
 
 
 
Akta 179 Sek 9 (1)(2)(3)
Publisiti dan Bantahan Awam Draf RSN Melaka 2035
Jawatankuasa Pendengaran Awam
 
 
 

PERINGKAT 2:

PENYEDIAAN LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENYERTAAN AWAM

 
 
 
Penyediaan Laporan Publisiti dan Representasi
 
 
 
Subseksyen 10(1)
  LPBA dan LP sebagai dokumen sokongan terhadap kelulusan Draf Kajian Semula RSN
 
Subseksyen 10(4)

PERINGKAT 3:

KELULUSAN DAN PEWARTAAN KAJIAN SEMULA RS

   
Subseksyen 10(5)
MPFN (Rundingan)
 
 
 
Subseksyen 10(6)
Persetujuan PBN
 
* Jangkamasa : 22-24 bulan proses
 
RS Berkuatkuasa
 
Subseksyen 10(6) & 10(7)
Pewartaan
 

 

 

 

CD manual dan Garis Panduan Piawaian Perancangan Negeri Melaka boleh diperolehi di Kaunter JPBD Melaka di alamat Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka, Aras 5, Wisma Negeri, Lingkaran MITC, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka. CD dijual dengan harga RM40. Pembayaran boleh dibuat melalui Tunai/ Cek ke akaun Kelab Sukan Sosial Kebajikan JPBD Melaka.


Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu