MURNINET

 
 

MURNINETS 2017

DALAM PROSES KAJIAN PENAMBAHBAIKAN DAN PENGUKUHAN JARINGAN PENUNJUK PEMBANGUNAN MAMPAN BANDAR - LUAR BANDAR MALAYSIA (MURNINETS)

 

 

MURNInet merupakan pendekatan yang dapat mengukur serta menilai kemampanan sesebuah bandar dan kawasan gabungannya melalui penggunaan 38 petunjuk-petunjuk bandar mampan. Pelaksanaan Petunjuk Bandar Mampan (MURNInet) adalah satu aplikasi bagi mewujudkan pengkalan data dalam bentuk digital yang dapat mengukur kemampanan bandar dan juga dapat memberi gambaran pencapaian kemampanan bagi sesebuah Pihak Berkuasa Tempatan secara berterusan.

Kepentingan MURNInet :-

  • Mengenalpasti tahap masalah, tahap kualiti bandar & mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian;
  • Memperbaiki tahap perkhidmatan & tahap kemudahan kepada penduduk;
  • Mendapatkan/menyediakan peruntukan bagi menyelsaikan masalah penduduk;
  • Menjadi pengukur dan menggalakkan kemasukan pelabur tempatan dan asing berdasarkan status kemampanan sesebuah bandar.
  • Pelaksanaan MURNInet yang dilaksanakan oleh JPBDSM adalah melibatkan bandar-bandar utama dengan menggunapakai 38 indikator.

 

Pelaporan Murninet

Sila muat-turun Laporan Murninet berikut :-

Keterangan
Laporan Murninet
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu