PENERBITAN

Ruangan Penerbitan adalah suatu kemudahan mengandungi koleksi bahan-bahan penerbitan bertulis  yang disediakan  untuk faedah umum, selaras dengan perkembangan teknologi. Melalui kemudahan ini orang awam boleh membaca bahan-bahan terbitan JPBD Melaka pada bila-bila masa, di mana saja melalui capaian internet, dengan kemudahan carian, muat turun dan cetakan oleh pembaca jika diperlukan. Ia juga adalah sebahagian dari usaha JPBDM untuk menyediakan maklumat dan panduan pembangunan Negeri Melaka. 


Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu