KEBEBASAN MAKLUMAT

Negeri Melaka tidak tertakluk kepada Enakmen Kebebasan Maklumat (Freedom of Information Enactment). Sekiranya maklumat lanjut diperlukan berkaitan dengan Jabatan ini, sila hantar permintaan tersebut melalui borang maklumbalas kami


Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu