Pencapaian Unit Kawalan Perancangan Sepanjang Tahun 2016

 

 

BIL. AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN (SENARAI AKTIVITI PROJEK) PETUNJUK PRESTASI (KUANTITI/KUALITI/ MASA/KOS) SASARAN KERJA 2017 CATATAN

1.0

MEMBERIKAN ULASAN TEKNIKAL PERANCANGAN

1.1

Ulasan bagi Permohonan Kebenaran Merancang

97.7%

(Sasaran Kerja : 90% Permohonan diproses dalam tempoh 14 hari)

Tercapai.

477/488 permohonan yang diproses dalam tempoh <14 hari dari Januari sehingga Dis 2016

1.2

Ulasan bagi Permohonan Tukar Syarat/Pecah Sempadan

 

99.4%

(Sasaran Kerja : 90% Permohonan diproses dalam tempoh 14 hari)

Tercapai.

350/352  permohonan yang diproses dalam tempoh <14 hari dari Januari sehingga Dis 2016

1.3

 

Ulasan bagi permohonan Pelan Bangunan Industri

 

100%

(Sasaran Kerja : 90% Permohonan diproses dalam tempoh 14 hari)

Tercapai.

5/5 permohonan yang diproses dalam tempoh <14 hari dari Januari sehingga Dis 2016

1.4

Ulasan bagi Permohonan Tanah Kerajaan/Permit

 

99.2%

(Sasaran Kerja : 90% Permohonan diproses dalam tempoh 14 hari)

Tercapai.

727/733 permohonan yang diproses dalam tempoh <14 hari dari Januari sehingga Dis 2016

1.5

Ulasan bagi Permohonan Pengambilan Balik Tanah

100%

(Sasaran Kerja : 90% Permohonan diproses dalam tempoh 14 hari)

Tercapai.

47/47 permohonan yang diproses dalam tempoh <14 hari dari Januari sehingga Dis 2016

2.0

MENGURUSETIA MESYUARAT PENYELARASAN TEKNIKAL PERANCANGAN

2.1

Mesyuarat Penyelarasan Teknikal Perancangan dan Pemantauan OSC Negeri Melaka

2 kali mesyuarat

(100%)

(Sasaran Kerja : 2 Kali  Setahun)

Bil. 1/2016 pada 07.06.2016 (Bilik Gerakan MBMB)

Bil.2/2016 pada14 November 2016 di Bilik Mesyuarat URP Johor Bahru

3.0

MELAKSANAKAN PROGRAM PEMANTAUAN ILMU

3.1

Menyelaras Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang

28 kali

(100%)

(Sasaran Kerja : 24 Kali  Setahun)

 

Bil.1  26.01.2016

Bil.2  05.02.2016

Bil.3  19.02.2016

Bil.4  26.02.2016

Bil.5  04.03.2016

Bil.6  24.03.2016

Bil.7  07.04.2016

Bil.8  06.05.2016

Bil.9  20.05.2016

Bil.10  10.06.2016

Bil.11  24.06.2016

Bil.12  30.06.2016

Bil.13 15.07.2016

Bil.14  01.08.2016

Bil.15  09.08.2016

Bil.16  16.08.2016

Bil.17  23.08.2016

Bil.18  24.08.2016

Bil.19  30.08.2016

Bil.20  22.09.2016

Bil.21  29.09.2016

Bil.22  04.10.2016

Bil.23  13.10.2016

Bil.24   25.10.2016

Bil.25   14.11.2016

Bil.26   23.11.2016

Bil.27   07.12.2016

Bil.28   21.12.2016

5.0

MENYELARAS PENYEDIAAN GARIS PANDUAN PIAWAIAN PERANCANG (GPP) NEGERI MELAKA

5.1

Membentangkan GPP Negeri Melaka dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Negeri

2 kali pembentangan

(100%)

(Sasaran Kerja : Mesyuarat JPN Bil.1/2016 & Mesyuarat MMKN)

i.Mesyuarat JPN Bil.1/2016 pada 11.04.2016

ii.Mesyuarat MMKN Bil. 20/2016 pada 15 Jun 2016

5.2

Mengadakan Sebaran GPP kepada PBT, Agensi dan Perunding

2 kali program

(200%)

(Sasaran Kerja : 1 kali Program)

i.Taklimat  Garis  Panduan  Negeri  Melaka di I-KPKT pada 28.04.2016

ii.Taklimat dan Perbincangan dengan REHDA di Bilik Mesyuarat Hang Tuah JPBD Melaka pada 29.06.2016

iii.Seminar Sebaran GP Negeri Melaka 2016 27.09.2016

6.0

MELAKSANAKAN ‘CHARTING’ PERMOHONAN PERANCANGAN

6.1

Membuat ‘Charting’ Menggunakan Perisian Mapinfo

1,707 Permohonan sehingga Sept 2016

(100%)

(Sasaran Kerja : 100% Permohonan di’charting’)

Semua permohonan perancangan sehingga bulan Dis 2016 telah di‘charting’ dan telah dihantar ke UMGN dengan menggunakan sistem RDBMS

 

Keterangan
Pencapaian Unit Kawalan Perancangan - 2016
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu