UNIT MAKLUMAT GUNATANAH NEGERI

Pencapaian Unit Maklumat Gunatanah Negeri Sepanjang Tahun 2016

 

 

BIL AKTIVITI/PROJEK SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEHINGGA DISEMBER 2016

1.1

Pengemaskinian Data Charting

 

 • 1 data dalam tempoh 1 hari charting
 •  Pindaan SOP Pengemaskinian Data  Charting

 

100 % (868 data)

 1. UMGN akan menjadi urusetia dalam penyelarasan dan penyediaan SOP Charting ke Unit Kawalan dan perlu diserahkan pada 1 April 2016
 2. Bagi menggantikan data yang direkod secara manual ke dalam bentuk RDBMS menggunakan database MySqL
  • Latihan ke Unit Kawalan pada 30/3/2016
  • Serahan pengemaskinian data charting ke  Unit Kawalan pada 1 April 2016

1.2

Pengemaskinian Data Komited

 

1 data dalam tempoh 30 hari komited

 

100 % (66 data)

 1. Bergantung kepada jumlah permohonan tahunan dan serahan data dari Unit Kawalan

1.3

Pengemaskinian Data Tanah Lapang Warta

 

 • 2 kali setahun pelaporan ke Mesyuarat JPN
 • 2 kali setahun maklumbalas pelaporan ke Mesyuarat  MPFN
 • Verifikasi warta Tanah Lapang Awam
 1. Daerah Jasin
 2. Daerah Alor Gajah

 

Mesyuarat JPN - 100 %

Mesyuarat MPFN -100 %

Jasin - 100% (147 plot)

Alor Gajah -100% (65 plot)

 1. Pelaporan ke JPN Bil 1/2016 telah dibuat pada 11 April 2016 dan Bil 3/2016 pada 26 Sept 2016
 2. Maklumbalas pelaporan ke MPFN Bil 1 telah dibuat pada 18 Febuari 2016 dan MPFN Bil 2 pada 2 Ogos 2016
 3. Dilakukan sepanjang tahun dan bergantung kepada jumalah pewartaan tanah lapang yang dibuat oleh PBT ke PTG untuk proses pewartaan.

2.1

 

Menyediakan Laporan Gunatanah Tahunan Dan Mengemaskini Data Gunatanah Semasa 2014

 

 • 1 data Gunatanah Semasa 2014
 • Dibawa ke Mesyuarat JPN Bil 1 / 2016

 

100 %

 1. Telah di ‘upload’ ke dalam Aplikasi MeLGIS pada 29 Feb 2016
 2. Telah di bentangkan ke JPN Bil 1/16 pada 11 April 2016

2.2

Mengemaskini Data Gunatanah Semasa dan Menyediakan Laporan Gunatanah Dwi Tahunan Bagi Tahun 2014 - 2015 melalui:

 • Membuat verifikasi komposisi gunatanah mengikut Tahun, Parlimen dan DUN
 • Menyediakan pelan pemetaan mengikut Negeri, Parlimen dan DUN
 • Membangunkan analisis perbandingan dalam bentuk carta/diagram
 • Merekabentuk Laporan Gunatanah Tahunan
 • 1 data Gunatanah Semasa 2015
 • Menyediakan 1 laporan gunatanah dan akan diangkat ke Mesyuarat JPN Bil 4/2016 pada Disember 2016

 

100 %

 1. Telah di ‘upload’ ke dalam Aplikasi MeLGIS pada 20 Sept 2016
 2. Telah di bentangkan ke JPN Bil 3/16 pada 26 Sept 2016

 

3.1

Pembangunan Sistem Maklumat Perancangan Bersepadu (I-Plan)

 1. Membekalkan Data Gunatanah
  1. Data Zoning
  2. Data Gunatanah
  3. Data Komited
 2. Menyelaras dan Verifikasi Data I-Plan Negeri  Melaka
 • Sasaran 2 kali setahun
 • Bil. 1/2016 – 15 Jun 2016
 • Bil. 2/2016 – 15 Disember 2016

 

100 %

 1. Mesyuarat Penyelarasan Bil 1/16 telah dibuat pada 11/2/2016
 2. Bengkel penyelarasan dan verifikasi Bil. 1/2016 pada 10-11/5/2016 di Hotel Seri Malaysia, Port Dickson.
 3. Bengkel penyelarasan dan verifikasi Bil. 2/2016 pada 6 - 7 September 2016 di Sg. Menyala, Port Dickson.

3.2

Pembangunan Sistem Aplikasi MeLGIS

 1. Pengemaskinian Data Lot NDCDB, Data Gunatanah  Semasa, Komited dan Zoning (Data MeLGIS)
 2. Memproses serta menyelenggara permohonan pengguna aplikasi MELGIS JPBDM
 3. Program Publisiti MeLGIS melalui:

 -      Pameran GIS / Edaran Risalah

 • 1 data Gunatanah Semasa 2015
 • Menyediakan 1 laporan gunatanah dan akan diangkat ke Mesyuarat JPN Bil 4/2016 pada Disember 2016

 

100 %

 1. Telah di ‘upload’ ke dalam Aplikasi MeLGIS pada 20 Sept 2016
 2. Telah di bentangkan ke JPN Bil 3/16 pada 26 Sept 2016

 

3.3

Menaiktaraf sistem RDBMS & SISIP JPBDM

 1. Merekod Permohonan Dalam Bentuk RDBMS Mengunakan Database MySql

 

 • Menentukan Modul-modul Tambahan Untuk Penambahbaikan Aplikasi Sediada

 

100 %

 1. Kebenaran akses untuk semua unit
 2. User Unit Kawalan dibenarkan untuk membuat editting dan cosmetic layer sekiranya terdapat perubahan gunatanah
  • Iklan pada 13 Jun- 1 Julai 2016
  • Penilaian  Sebut Harga 10 / 8 / 16
  • Mesyuarat ‘ Kick Off’ kerja-kerja menaiktaraf sistem RDBMS & SISIP JPBDM bersama pembekal pada 17/8/2016
  • Mesyuarat ‘UAT’ pada 4/10/2016
  • Mesyuarat ‘FAT’ dijangka akan diadakan pada November 2016.

3.4

Penyediaan Kajian Semula Harga Jualan Pemetaan dan Data Digital Geospatial

 

 • Penyediaan 1 laporan dan diangkat ke mesyuarat JPN Bil 4/2016 pada Disember 2016

 

100 %

 1. Dalam tempoh penyediaan dan pengumpulan maklumat diperingkat PBT Negeri Melaka mengikut kadar semasa yang digunapakai serta membuat perbandingan dengan kadar di Negeri-Negeri lain di Semenanjung Malaysia.
 2. Perbandingan  harga data turut mengambilkira  maklumat dari pihak MyGDI

 

4.1

Pelan Taburan Kemudahan Keselamatan PDRM Mengikut Daerah di Negeri Melaka bagi:

 • Ibu Pejabat Polis Nasional
 • Ibu Pejabat Polis Kontijen
 • Ibu Pejabat Polis Daerah
 • Balai Polis
 • Pondok Polis

 

 • 1 Pelan Taburan Kemudahan Keselamatan PDRM Negeri Melaka

 

100 %

 1. Perjumpaan dan perbincangan dengan pihak IPK telah dibuat pada 14 Julai 2016
 2. Surat permohonan data telah dikeluarkan pada 18 Julai 2016
 3. Mesyuarat Penyelarasan Persempadanan Pentadbiran Balai Polis Negeri Melaka telah diadakan pada 6 Oktober 2016
 4. Bengkel penyelarasan dan memuktamadkan persempadan pentadbiran balai polis bersama pihak PDRM akan diadakan pada November 2016

4.2

Pengumpulan Data Masjid dan Surau Negeri Melaka di bawah pengurusan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) mengikut :

 • Masjid Kerajaan Negeri Melaka
 • Masjid Kariah Negeri Melaka
 • Surau
 • Penyediaan 1 laporan dan diangkat ke mesyuarat JPN Bil 4/2016 pada Disember 2016

100 %

 1. Data senarai Masjid dan Surau di bawah pengurusan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) telah diperolehi pada 24/2/2016

 

5.1

Penyediaan Pelan Pemetaan Bercetak/ Data Digital (Berbayar) Penyediaan Pelan Pemetaan Bercetak/ Data Digital (Tidak Berbayar)

 • Bilangan peta/data digital
 • Penyediaan pelan dalam tempoh masa 5 hari masa bekerja

100 %

 • Berbayar (4)
 • Tidak Berbayar (9)

6.1

Projek Pembangunan Baru Laman Web Rasmi JPBD Melaka

 • Mengikut 47 kriteria MDEC

 

 • 1 Sistem Aplikasi
 • 1 Pengkalan Data

100 %

 • Kick-off 25/1/2016
 • Lantikan pembekal 1/2/2016
 • Uat 2/3/2016
 • Live 24/3/2016
 • Fat 13/4/2016
 • Sign-Off 22/4/2016
 • Hosting 1 tahun percuma dari tarikh sign-off

6.2

Memantau, mengemaskini, menyelenggara dan menyemak kandungan laman web rasmi JPBD Melaka secara berkala

 • 48 kali setahun

100 %

 1. Mengemaskini maklumat laman web 64 kali sehingga Jun 2016
 2. Melibatkan 47 kriteria

7.1

Menyelaras dan memantau aplikasi Wireless Jabatan

 • Berdasarkan aduan
 • Mengambil tindakan dalam tempoh 7 hari bekerja

100 %

 1. 5 aduan diterima dan telah dipanjangkan kepada BTMK untuk tindakan susulan  dalam tempoh 7 hari bekerja

7.2

Memantau dan Menyelenggara Server Jabatan Secara Berkala bagi Memastikan Keselamatan Aplikasi Jabatan

 1. 2 Sistem Aplikasi
  • SISIP
  • MeLGIS
 2. JPBD Data Storage
 • Penyelenggaraan berkala
 • Log data backup
 • 1 Diagram
 • 30 Pengguna
 • 1 Sistem Active Directory
 • 12 kali setahun

100 %

 1. Selenggaraan server telah dilaksanakan 12 kali pada  tahun 2016

 

7.3

Menyelaras dan memantau Keselamatan, menginstalasi, menguji, mengendali, dan menyelenggara infrastruktur ICT Jabatan

 • Mengambil tindakan dalam tempoh 7 hari bekerja.

100 %

 1. Kesemua aduan diambil tindakan kurang dari 7 hari bekerja.
  • 3 aduan berkaitan rangkaian,
  • 9 aduan berkaitan perkongsian rangkaian (perkakasan & perisian)
  • 1 aduan berkaitan network card.

7.4

Menyelaras KEW PA Harta Modal Aset ICT dan Pelupusan Harta Modal Aset ICT

 • 2 kali pelupusan setahun
 • Pendaftaran KEW PA berdasarkan keperluan

100 %

 1. 2 kali proses pelupusan
 2. 16 pendaftaran KEW. PA untuk asset ICT

8.1

Menyelaras dan menyediakan latihan/bengkel berkaitan ICT Jabatan.

 • 3 Latihan/bengkel

100 %

 1. Menjalankan 4 Latihan/bengkel seperti berikut:-
 • Latihan MeLGIS Admin User pada 12 13/1/16
 • Latihan RDBMS Charting kepada Unit Kawalan pada 30/3/16
 • Bengkel Penyelarasan i-Plan pada 10-11/5/16
 • Latihan Mapguide Studio 27/7/16

9.1

Urusetia Mesyuarat ICT Jabatan

 

 • 2 kali setahun

100 %

 1. Mesyuarat 2 kali setahun
 • Mesyuarat ICT Jabatan Bil.1/2016  telah dijalankan pada 15/6/2016
 • Mesyuarat ICT Jabatan Bil.2/2016  telah dijalankan pada  612/2016

9.2

Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Laman Web Jabatan

 • 2 kali setahun

100 %

 1. Mesyuarat 2 kali setahun
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Laman Web Jabatan Bil.1/2016  telah dijalankan pada 13/4/2016
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Laman Web Jabatan Bil.2/2016  telah dijalankan pada 4/10/2016

 

Keterangan
Pencapaian Unit Maklumat Gunatanah Negeri - 2016
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu