UNIT PROJEK KHAS

Pencapaian Unit Projek Khas Sepanjang Tahun 2016

 

 

BIL AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN (SENARAI AKTIVITI PROJEK) PENCAPAIAN  SEHINGGA DISEMBER 2016 CATATAN

1.0

MENYEDIAKAN PELAN-PELAN PEMBANGUNAN FIZIKAL NEGERI MELAKA YANG MELIBATKAN PEMBANGUNAN SEDIA ADA DAN AKAN DATANG SEPERTIMANA YANG DIARAHKAN OLEH KERAJAAN NEGERI ATAU MANA-MANA AGENSI YANG TERLIBAT BAGI PROJEK-PROJEK BERKEPENTINGAN UNTUK KERAJAAN NEGERI

1.1

Cadangan Pemberimilikan Tanah Kerajaan Kepada  Kakitangan Kerajaan di atas Lot 2221 seluas 95.93 ekar Mukim Semujok

 • Untuk Pejabat Tanah dan Galian Melaka (Pindaan)

100%

 • Penyediaan Pelan Susunatur dalam tempoh 60 hari 
 • (8 hari)
 • 1 Pelan Cadangan
 • Tarikh Terima: 13/1/2016
 • Pindaan pelan susunatur seperti ulasan pihak IWK telah dipatuhi:
 • Tarikh pelan siap : 21.01.2016
 • Tarikh surat  ke PTG : 22.01.2016

1.2

Cadangan Melupuskan Tanah Kerajaan Seluas 4.6529 hektar di Mukim Merlimau, Bagi Tujuan Bangunan (Kediaman)

 • Untuk Pejabat Tanah dan Daerah Jasin

100%

 • Penyediaan Pelan Susunatur dalam tempoh 60 hari
 • (19 hari)
 • 1 Pelan Cadangan
 • 1 Laporan
 • Tarikh Terima : 4/3/2016
 • Pelan susunatur telah dikemukakan kepada Pejabat Daerah & Tanah Jasin
 • Tarikh pelan siap : 23.03.2016
 • Tarikh surat PTDJ  : 30.03.2016

1.3

Cadangan berkelompok untuk memiliki tanah di atas lot 1978, 2622, 9082, 9081, 9080, 4140 (lot asl1980, 4141 (lot asal 1983), 4142 (lot asal 1984) dan lot 1985, Mukim Machap, Daerah Alor Gajah bagi tujuan pertanian.

100%

 • Penyediaan Pelan Susunatur dalam tempoh 60 hari
 • (34 hari)
 • 1 Pelan Cadangan
 • 1 Laporan
 • Tarikh Terima : 7/11/2016
 • Pelan susunatur telah dikemukakan kepada Pejabat Daerah & Tanah Alor Gajah
 • Tarikh pelan siap : 31/1/17
 • Tarikh surat PTAG : 23.12.2016

2.0

MENGURUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA PERINGKAT NEGERI MELAKA

2.1

Jawatankuasa Teknikal Projek JKR Di Bawah Seksyen 20A Akta 172

100%

 • Semua permohonan dibincang dalam tempoh 14 hari
 • 6 permohonan
 • Tarikh Terima: 13.9.2016
 • Tarikh Mesyuarat : 4.10.2016
 • 3 sekolah Rendah JAIM
 • 1 Sek Men Arab Jaim
 • 1 Masjid
 • 1 Kompleks Japerun
 • Diluluskan (Tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat jabatan teknikal)
 • SPC BIL 3 (15/12/2016)

2.2

Mesyuarat Jawatankuasa KSAS Negeri Melaka

Semua permohonan dibincang dalam tempoh 14 hari

Tiada penerimaan permohonan sepanjang tahun 2016

3.0

MENYELARAS  PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI MELAKA

3.1

Cadangan Projek Rel Berkelajuan Tinggi Kuala Lumpur-Singapura

 • Cadangan perubahan jajaran dan lokasi stesen HSR telah dipersetujui oleh MMKN pada 13 Januari 2016
 • Mesyuarat Penyelarasan Cadangan HSR
 • Bil 1/2016 : 18.2.2016 &
 • Bil 2/2016 : 25.7.2016
 • Draf garis panduan telah disediakan, namun masih belum dibentangkan untuk ulasan dan pandangan

MyHSR Corp telah mengkaji semula   cadangan lokasi hentian HSR yang telah dibentang kepada MMKN  bertarikh 8.10.2015

3.2

Kajian Pengenalpastian Tapak Perumahan Awam Mampu Milik (PAMM) Semenanjung Malaysia

100%telah dilaksanakan

 • Cadangan lokasi PAMM Negeri Melaka
 • Mesyuarat JK Penyelarasan Peringkat Negeri Melaka (Siri II) :
 • 23 Mei 2016

Maklumat /ulasan telah diserahkan kepada Bahagian R&D JPBD Ibu Pejabat pada 29.6.2016

4.0

MENYEDIAKAN PEMAKLUMAN BAGI PROJEK-PROJEK JKR DI BAWAH SEKSYEN 20A AKTA 172 KE MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI MELAKA

4.1

Pemakluman status pelaksanaan Projek JKR di bawah Seksyen 20A Akta 172 kepada  Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Melaka

100%

 • 6 permohonan telah diterima
 1. Sekolah Rendah Agama JAIM Datuk Thambi Chik Karim
 2. Sekolah Rendah Agama JAIM Bukit Rambai
 3. Sekolah Rendah Agama JAIM Sg. Putat, Melaka
 4. Masjid 1 Tingkat di Bukit Rambai
 5. Tambahan Sekolah Menengah Arab (JAIM) Assyakirin, Selandar
 6. Kompleks Japerun di DUN Klebang

Diluluskan (Tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat jabatan teknikal)

 • JPN BIL 3 (15/12/2016)

5.0

MENYEDIAKAN BUKU ‘CITY IMAGE OF ALOR GAJAH’

5.1

Penyediaan Laporan/ buku ‘City Image of Alor Gajah’

1 Draf Akhir Buku 'City Image of Alor Gajah’

Draf Awal Buku City Image of Alor Gajah akan dibentangkan untuk semakan dan pandangan

6.0

MEMBERI INPUT DAN MAKLUMBALAS MESYUARAT  DI PELBAGAI PERINGKAT

6.1

Mesyuarat Post EXCO Jawatankuasa Kerja Raya Dan Kemudahan Awam Negeri Melaka

Kehadiran/maklumbalas  100%

 

6.2

Mesyuarat Jawatankuasa Sistem Pengangkutan Awam Bersepadu Negeri Melaka

Kehadiran/maklumbalas  100%

 

6.3

Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Sungai Melaka Fasa 2 Negeri Melaka

Kehadiran/maklumbalas  100%

 

6.4

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Melaka-Guangdong (MAGIC) (Jawatankuasa Infrastruktur & Jawatankuasa Perindustrian)

Kehadiran/maklumbalas  100%

 

6.5

Mesyuarat Jawatankuasa Khas Rumah Mampu Milik

Kehadiran/maklumbalas  100%

 

6.6

Mesyuarat Japerun Dun Sg Rambai

Kehadiran/maklumbalas  100%

 

6.7

Menghadiri mesyuarat/ memberi maklumbalas bagi mesyuarat-mesyuarat di pelbagai peringkat (Jabatan/ Negeri/ Persekutuan)

Kehadiran/maklumbalas  100%

 

Keterangan
Pencapaian Unit Projek Khas & Inovasi - 2016
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu