UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Pencapaian Unit Pentadbiran dan Kewangan Sepanjang Tahun 2016

BIL AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN (SENARAI AKTIVITI PROJEK) PETUNJUK PRESTASI (KUANTITI/KUALITI/ MASA/KOS) SASARAN 2016 PENCAPAIAN 2016 ULASAN

1

MENGURUSKAN MESYUARAT PERINGKAT JABATAN

 

  1. MESY PENGURUSAN
  2. MESY MBJ PENGURUSAN
  3. MESY ANUGERAH PEKERJA CONTOH
  4. MESY JK ASET(JKPAK)
  5. MESY KEWANGAN

KUANTITI :

4 KALI

10 KALI

(100%)

 

MASA :

JANUARI, APRIL, JULAI DAN OKTOBER

JANUARI, APRIL,JULAI DAN OKT

2

MENGURUSKAN MESYUARAT PAGI PENGURUSAN PERINGKAT JABATAN

KUANTITI :

24 KALI

24 KALI

(100%)

 

3

MENGURUSKAN PERSARAAN PEGAWAI

KUANTITI :

1 KALI

1 KALI

(100%)

EN ABD AZIZ TELAH BERSARA PADA 27 JULAI 2016

4

MENGURUSKAN GANJARAN CUTI REHAT PEGAWAI

KUANTITI :

1 KALI

1 KALI

(100%)

EN ABD AZIZ TELAH BERSARA PADA 27 JULAI 2016

5

MENYEDIAKAN LAPORAN KAD PERAKAM WAKTU

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

Disediakan pada setiap awal bulan berikutnya.

E.g : Pada awal Oktober bagi laporan untuk September

6

PENGURUSAN HRMIS

MASA :

SEMAKAN SEKALI SEMINGGU

100%

SISTEM HRMIS JABATAN DIKENDALIKAN OLEH PUAN NURLINA BINTI MUHIDDIN. (PT/P(O) N17)

SEMAKAN AKAN DILAKUKAN SECARA BERKALA

KUALITI :

MEMASTI

KAN SEMUA MAKLUMAT YANG TELAH DIISI SEMUA PEGAWAI ADALAH TEPAT.

7

URUSAN PENANGGUNGAN KERJA

MASA :

PROSEDUR DILAKUKAN DALAM MASA 14 HARI WAKTU BEKERJA SELEPAS MEMO DISERAH

KAN OLEH UNIT BERKAITAN

100%

PROSEDUR DILAKUKAN MENGIKUT ARAHAN PEKELILING SEMASA

8

 

PENGURUSAN STOR JABATAN

KUANTITI :

4 KALI PEMBELIAN/

PENGELUARAN LAPORAN

4 KALI PEMBELIAN

PEMBELIAN BARANGAN KEPERLUAN PEJABAT DAN LAPORAN STOR AKAN DIKELUARKAN MENGIKUT SUKU TAHUNAN DAN DIBENTANGKAN DI DALAM MESY JKPAK

 

KOS :

RM16,000

RM8,274.90

9

PENYEDIAAN PERUBAHAN KEW.8

MASA :

DISEDIAKAN DALAM MASA 2 HARI DARIPADA TEMPOH SURAT ARAHAN PERUBAHAN

100%

 

10

PROSEDUR LANTIKAN BARU / KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN JABATAN

4 ORANG PEGAWAI JA29 TELAH NAIK PANGKAT KE JA36, 1 ORANG PEG JA36 NAIK PANGKAT KE JA38

(100%)

UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN AKAN MEMBERIKAN MAKLUMAT TENTANG KEKOSONGAN WARAN PERJAWATAN KEPADA PIHAK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JKMM BAGI MEMOHON PENGISIAN JAWATAN

11

PENGURUSAN BUKU REKOD SERVIS PERKHIDMATAN KAKITANGAN JABATAN

KUALITI :

DIKEMASKINI MENGIKUT KEPADA REKOD TERKINI SEMUA PEGAWAI SEBELUM BERAKHIRNYA TAHUN SEMASA

100%

 

12

PENGEMASKINIAN PENGISYTIHARAN HARTA KAKITANGAN

MASA :

5 TAHUN SEKALI BAGI SETIAP KAKITANGAN

22 PEGAWAI TELAH MENGEMASKINI P.HARTA

PENGEMASKINIAN AKAN DILAKUKAN OLEH KAKITANGAN DAN AKAN DIBANTU SERTA DISEMAK OLEH PENTADBIR HRMIS

KUALITI :

MEMASTIKAN SEMUA KAKITANGAN MELAKUKAN PENGISYTIHARAN HARTA BERPANDUKAN ARAHAN PEKELILING

TIADA PEGAWAI YANG PENGISYTIHARAN HARTANYA MELEBIHI 5 TAHUN

(100%)

13

REKOD BAGI SURAT-SURAT AM SERTA TEKNIKAL

KUALITI :

SEMUA SURAT YANG DITERIMA PERLU DIREKOD DAN DIFAILKAN DENGAN BETUL MENGIKUT KEPADA  FAIL YANG BERKAITAN

100%

 

14

PENGURUSAN PERUBAHAN GAJI KAKITANGAN

KUANTITI :

4 KALI

4 KALI

(100%)

MENGIKUT KEPADA BULAN KGT KAKITANGAN (SUKU TAHUNAN)

MASA :

JANUARI, APRIL, JULAI, OKTOBER

 

BAGI TAHUN 2016, KGT BAGI OKTOBER DIAWALKAN PADA JULAI BERDASARKAN KEPUTUSAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN

7 KALI

SEKIRANYA TERDAPAT PERUBAHAN LAIN SEPERTI PEMBAYARAN SEMULA PEMBIAAYAAN, ZAKAT, TABUNG HAJI, DAN LAIN-LAIN.

15

PENGURUSAN PENGEMASKINIAN LATIHAN KAKITANGAN

KUANTITI :

4 LAPORAN

4 LAPORAN

(100%)

I)LAPORAN TELAH DIBENTANGKAN PADA MESYUARAT PENGURUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM MINIT MESYUARAT

II)PENGEMASKINIAN SENTIASA DILAKUKAN BAGI MEMASTIKAN SEMUA PEGAWAI MENGHADIRI 7 HARI KURSUS SETAHUN (KERAJAAN PERSEKUTUAN TELAH MENGELUARKAN PEKELILING BERKAITAN TIADA KEPERLUAN SEMUA PEGAWAI DIWAJIBKAN MENGHADIRI 7 HARI KURSUS SETAHUN)

III)BORANG PENGEMASKINIAN REKOD LATIHAN PEGAWAI AKAN DIEDARKAN PADA SETIAP SUKU TAHUN.

 

MASA :

MEMASTIKAN REKOD LATIHAN PEGAWAI SENTIASA DIKEMASKINI BAGI MEMASTIKAN SEMUA PEGAWAI MENGHADIRI 7 HARI KURSUS DALAM SETAHUN.

 

LAIN-LAIN

REKOD LATIHAN DI DALAM BUKU REKOD SERVIS PERKHIDMATAN PEGAWAI AKAN DIMASUKKAN PADA AKHIR TAHUN

 

16

PENYEDIAAN SIJIL GAJI AKHIR

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN JABATAN

TIADA KEPERLUAN SETAKAT INI

DISEDIAKAN SEKIRANYA TERDAPAT PERTUKARAN KELUAR KAKITANGAN JABATAN

17

PENGURUSAN BAUCAR JURNAL

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN JABATAN

1 KALI

(100%)

BAUCAR JURNAL DISEDIAKAN MENGIKUT KEPERLUAN PERUBAHAN ATAU PINDAH PERUNTUKAN KEWANGAN.

E.G : SODO 27000 KE SODO 29000

18

PENGURUSAN TAMBAH PINDAH PERUNTUKAN

KUANTITI :

TIDAK MELEBIHI 4 KALI

3 KALI

DILAKUKAN SEKIRANYA TERDAPAT LEBIHAN ATAU KEKURANGAN DI SODO BERKAITAN

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN JABATAN

 

19

PENGURUSAN ASET DAN HARTA MODAL JABATAN

KUANTITI :

4 LAPORAN

4 LAPORAN

(100%)

LAPORAN AKAN DISEDIAKAN PADA SETIAP SUKU TAHUNAN DAN DIBENTANGKAN DALAM MESY JKPA

PENYEMAKAN ASET DAN HARTA MODAL DILAKUKAN SEKALI SETAHUN

20

PELUPUSAN ASET DAN HARTA MODAL

KUANTITI :

1 KALI

1 KALI

(100%)

PENYEMAKAN ASET DAN HARTA MODAL DILAKUKAN SEKALI SETAHUN.

LAPORAN DIBENTANGKAN DI DALAM MESY JKPAK

21

PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN

MASA :

DISEDIAKAN DALAM TEMPOH 3 HARI BEKERJA DARIPADA TARIKH BORANG PEROLEHAN DITERIMA

100%

 

22

PENGURUSAN PEMBAYARAN PERMOHONAN PERUBATAN

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

 

23

PENYEDIAAN BAJET  TAHUNAN JABATAN

KUANTITI :

1 KALI

1 KALI

(100%)

MEMO AKAN DIHANTAR KEPADA SEMUA UNIT BAGI MENDAPATKAN KEPERLUAN/PERMOHONAN DARI SETIAP UNIT

24

PENYEDIAAN LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN JABATAN

KUANTITI :

12 LAPORAN

12 LAPORAN

(100%)

LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN JABATAN AKAN DIHANTAR KEPADA UNIT KEWANGAN NEGERI PADA SETIAP BULAN.

25

PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

 

26

KUTIPAN HASIL JABATAN

KUANTITI :

RM10 000

RM3,637.82

(36.37%)

 

27

PENGURUSAN BAUCER BAGI BAYARAN  BIL PELBAGAI DAN

PENYELENGGARAAN PUKAL TELEKOM DAN PETRONAS

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

 

KUALITI :

MEMASTIKAN PEMBAYARAN DIBUAT SETIAP BULAN BAGI MENGELAKKAN SEBARANG TUNGGAKAN

TIADA SEBARANG TUNGGAKAN BERKAITAN PEMBAYARAN

28

PENGURUSAN BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN KAKITANGAN DAN BAYARAN LEBIH MASA KAKITANGAN

KUANTITI :

12 KALI

12 KALI

(100%)

 

MASA :

MENGHANTAR SEMUA TUNTUTAN KE DALAM SISTEM MENGIKUT TARIKH YANG DIBERI OLEH UNIT KEWANGAN NEGERI

100%

KUALITI :

MENYEMAK SEMUA TUNTUTAN SUPAYA MAKLUMAT YANG DIBERI OLEH PEGAWAI YANG MEMBUAT TUNTUTAN ADALAH TEPAT

100%

29

MENCETAK LAPORAN KEWANGAN

KUANTITI :

12 LAPORAN

12 LAPORAN

(100%)

LAPORAN KEWANGAN JABATAN AKAN DIHANTAR KEPADA UNIT KEWANGAN NEGERI PADA SETIAP BULAN.

30

PENGURUSAN PINJAMAN KOMPUTER/KENDERAAN/ PERUMAHAN

KUALITI :

MEMASTIKAN SEMUA PERMOHONAN PINJAMAN DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN NEGERI SELEPAS PERMOHONAN DISEMAK

100%

 

LAIN-LAIN

MENGIKUT KEPERLUAN

7 PERMOHONAN

Keterangan
SKT PENTD & KEW-2.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu