POLISI, PROSEDUR & PELAN

Polisi merupakan satu plan tindakan yang dilakukan atau perlu diikuti oleh pengguna. Tujuan polisi dibuat adalah bagi mewujudkan satu undang-undang bagi mencapai satu arah atau tujuan sesebuah organisasi / jabatan. Prosedur pula mengandungi langkah-langkah yang harus dilaksanakan mengikut turutan dan sistematik.

Keterangan
Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka Versi 2.0
Pelan Strategik ICT Negeri Melaka 2014-2018
Standard Operating Procedures (Pengurusan Data Geospatial)
Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Melaka
Garis Panduan Etika Pakaian Penjawat Awam
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu