AKTIVITI

Terkini
 Senarai ini memaparkan semua Aktiviti yang masih aktif sahaja

Mesyuarat Bersama Pihak Berkuasa Tempatan Bersempadanan

 10 Jan 2019 |  10 Jan 2019  10 Feb 2019
Mesyuarat Bersama Pihak Berkuasa Tempatan Bersempadanan Bagi Laporan Draf Awal Rancangan Tempatan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah 2036 (Penggantian) di MITC Hotel, Melaka

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu